Handelingen

Brachterbeek, Kerkstraat 7 - Heilig Hart van Jezus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilig Hart van Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Maasgouw
Plaats: Brachterbeek
Adres: Kerkstraat 7
Postcode: 6051JG
Inventarisatienummer: 14555
Jaar ingebruikname: 1933
Architect: Franssen, J.G.C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Voor zover is na te gaan wordt de naam 'Beek' voor het eerst genoemd omstreeks 1500, en wel in Gelderse leenakten. Het gehucht heet dan: 'Leen ter Beke', 'Aen gen Beeck', of ook later wel 'ter Beeck in den kerspel Bracht'. Was in 1526 in het dorp Bracht niet meer dan een kapel, bediend vanuit de oude parochie Linne en Echt, in 1756 wordt Bracht parochie genoemd en daaronder ressorteert ook Beek. Wel moesten volgens een bepaling van bisschop Reginaldus sedert 1696 de opbrengsten van 'Aen gen Beeck' naar Linne en niet naar Bracht gaan. In Beek was intussen een kapel gekomen. Deze staat er nog en draagt het jaartal 1791. Ze is bekroond met een aardig dakruitertje en bezit een altaar uit de 18e eeuw. Deze kapel was vanaf het begin toegewijd aan O.L. Vrouw en werd aanstonds bediend vanuit Bracht. De pastoor van deze plaats moest er voor zorgen dat in Beek eens in de week de heilige mis werd gelezen. Doordat in de loop van de jaren in Beek het aantal gelovigen toenam, besloot de bisschop van Roermond in 1932 over te gaan tot de bouw van een eigen Godshuis ter plaatse en hij stelde een rector aan. De kerk werd in 1933 gebouwd naar een ontwerp van J. Franssen. Op 1 augustus 1946 werd het rectoraat tot parochie verheven met H. von Schwarzenberg als eerste pastoor. Gedurende de maand december 1944 werd de kerk getroffen door enkele granaten. De beschadiging was echter gering. Zelfs de ramen van René Smeets in het priesterkoor bleven daarbij behouden. De kerk van Brachterbeek was de enige in de naaste omtrek, die er zo goed vanaf was gekomen. Vrome zielen schreven dit toe aan het feit, dat de kerk was toegewijd aan het H. Hart en wezen erop, dat ook andere H. Hartkerken in Roermond, Tegelen en Venlo gespaard bleven. (Bron: De verwoeste kerken in Limburg/A. van Rijswijck, pr. - 1946)

Brachterbeek.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Verschueren Orgelbouw in 1950.

Externe links

Afbeelding

Exterieur

Interieur