Handelingen

Breda, Haagweg 21 - Kapel St. Annaklooster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel St. Annaklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Plaats: Breda
Adres: Haagweg 21
Postcode: 4812XB
Inventarisatienummer: 17784
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: kunstatelier
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Buiten gebruik, nu ateliers.

MIP omschrijving

  • Naam monument: St.Annaklooster/St.Annaschool
  • Bouwstijl: Neo-Renaissance
  • Gevels en materialen: 2 Laags. Rode baksteen.Toepassing natuursteen in bovenlateien vensters en inafdekking trappen van trapgevels.
  • Vensters en deuren: Dubbele houten deurpartijen m.halfronde bovenlichten gevuld m.maaswerk uitnatuursteen m.glas in lood.In verdiepte gevelvelden steeds 2 gekoppeldevensters(Haagweg 21) of hogestaande kruiskozijnen m.bovenlichten(Oranjeboomstr).Houten kozijnen,natuurste
  • Dak en bedekking: Haagweg 21 Schilddak belegd m.leien. Oranjeboomstraat half zadel half schilddakbelegd m.donkergrijze baksteen.Dakkapellen met schilddakjes belegd met leien enbekroond door zinken pironnes.
  • Constructie: Hoekpartij Haagweg 21 gemetseld uit baksteen in vorm ronde zuil m.erboven nisvoor Mariabeeld. Boven nis hoekpartij recht afgemetseld.
  • Bijzonderheden: Frontgevels symmetr. Westelijke zijgevel a-symmetr. Plattegronden rechthoekig.Strakke gevelindeling sobere detaillering. Middenrisalieten m.ingangspartijenbekroond door trapgevels, idem trapgevel in westelijke zijgevel.Architectuurzeer dominant in stadsbeeld ter plaatse
  • Omschrijving: Verv. bijzonderheden: (hoekpand lange gevelwanden,grote bouwmassa)Muurdammen+verdiepte gevelvelden karakteristiek alsmede boogveldenvensterpartijen gevuld met siermetselwerk uit rode en gele baksteen. Verdieptegevelvelden middenrisalieten doorgetrokken tot in trapgevels. Verdieptegevelvelden afgesloten door muizentandlijsten.