Handelingen

Bussum, Vossiuslaan 71 - Gereformeerde Gemeente in Nederland

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Geref. Gemeenten in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Bussum
Adres: Vossiuslaan 71
Postcode: 1401RR
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: Medisch centrum
Monument status: Geen

Geschiedenis

Deze afdeling van de Gereformeerde Gemeente in Nederland kerkte jarenlang in “Ons Gebouw”, dat werd gehuurd van de socialistische vakbond. Voorin de zaal was een podium waarop een katheder stond en een harmonium. De rest van het podium was afgesloten met gordijnen. Aan beide kanten naast het podium hing namelijk een foto. Aan de ene kant van Troelstra en aan de ander kant van Drees, twee belangrijke groten der Nederlanden van de twintigste eeuw.

De notulen van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Hilversum maakt melding dat in de kerkenraadsvergadering van 30 oktober 1951 kandidaat-ambtsdragers verkozen waren voor de afdeling Bussum. In de daaropvolgende kerkenraadsnotulen, die van 22 november 1951 wordt melding gemaakt van het feit “dat er in Bussum een begin gemaakt is aldaar preek te lezen met elkander.” Vanaf dat moment begon ouderling J. Veenema sr. met het lezen van preken in gebouw Ekly te Bussum, als afdeling van de gemeente te Hilversum. Na zijn overlijden hebben ambtsdragers uit Hilversum dit voortgezet. In het voorjaar van 1966 werd tot diaken gekozen B. van Leeuwen en H.J. Veenema jr. Deze hebben als hulpouderlingen de leesdiensten waargenomen. Inmiddels was reeds in 1965 het gebouw Ekly gesloten, waarop bovengenoemd gebouw ”Ons Gebouw“ aan de Vossiuslaan werd gehuurd. Dit gebouw werd later gekocht. In 1980 werd H. J. Veenema jr. ouderling te Bussum. Vanaf dat moment heeft hij de preken alleen gelezen. In 1986 verhuisde diaken B. van Leeuwen met zijn gezin naar Barneveld. Als gevolg van het steeds verder afnemen van het aantal kerkgangers is de afdeling Bussum op 16 oktober 1993 opgeheven.


Buiten gebruik in 1995, nu medisch centrum. Tekst M.. Boot

Orgel

De eerste jaren een harmonium, later een elektronisch orgel.

Afbeeldingen

=Exterieur

Interieur