Handelingen

Categorie

KoOK

Uit Reliwiki

Koptisch Orthodoxe Kerk- De Koptisch-orthodoxe Kerk (Koptisch: ti.eklyseya en.remenkimi en.orthodoxos ente alexandriasis) is een van de oriëntaals-orthodoxe kerken. Zij is de belangrijkste christelijke kerk van Egypte met zetel in Caïro. De Koptisch-orthodoxe Kerk gaat terug tot het Concilie van Chalcedon in 451. Deze kerk mag niet verward worden met het oosters-orthodoxe Grieks-orthodox patriarchaat van Alexandrië, met zetel in Alexandrië, waarvan ze afgescheiden is in 451. Ze mag ook niet verward worden met de Koptisch-katholieke Kerk waarvan de patriarch eveneens in Caïro resideert. Deze laatste kerk is - sinds de 17de eeuw - als een afscheiding van de Koptisch-orthodoxe Kerk ontstaan. (Bron:Koptisch-orthodoxe_Kerk

CopticCross.jpg
  • )