Handelingen

Diepenheim, Grotestraat 1 - Johanneskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johanneskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Diepenheim
Provincie: Overijssel
Gemeente: Hof van Twente
Plaats: Diepenheim
Adres: Grotestraat 1
Postcode: 7478AA
Inventarisatienummer: 10059
Jaar ingebruikname: 1679
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 12874

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

In de 12e eeuw gebouwd als slotkapel bij de burcht van Diepenheim. In 1224 werd de kerk afgescheiden van de parochie Markelo en werd Diepenheim een zelfstandige parochie. Slotkapelaan Wilhelmus werd de eerste patoor van Diepenheim. Omstreeks 1300 werd de kerk toegewijd aan de evangelist Johannes. In 1601 werd als gevolg van de reformatie de grondslag gelegd voor de Nederlands Hervormde Kerk. De kerktoren in gotische stijl dateert uit ongeveer 1480. In 1677 stortte de kerk in, waarna een nieuwe eenvoudige protestantse kerk verrees in 1679. In 1949 werden er drie klokken geplaatst ter vervanging van de in de Tweede Wereldoorlog geroofde exemplaren. Na een grondige restauratie in 1967 werd de gemeente eigenaar van de toren. In de kerk bevinden zich 'zogenaamde' herenbanken, een kansel (1690) en een grafkelder. Het orgel is van 1892 en gebouwd door G. van Druten uit Hemmen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. Uit 1679 daterende, eenvoudige bakstenen zaalkerk met rechte sluiting; vensters met zandstenen neggen en harnassen. Aan de zuidzijde van de toren een gerfkamer. Inwendig: zeszijdige eikehouten preekstoel (1690) met koperen lezenaar (XVIId) en twee draaibare blakers (1774); gestoelten van het Nijenhuis (XVIIIa), van het huis Diepenheim (XVIId), van Westerflier en Peckedam (beide (XVIII); een ouderlingenbank (XVII) en een regeringsbank met oud schotwerk (XVII A?); eikehouten geldkist in de gerfkamer; twee zilveren avondmaalsbekers. Eenklaviers orgel in 1892 gemaakt door G. van Druten, Hemmen.

Toren

Slanke toren van vier geledingen, gedekt door een ingesnoerde achtzijdige spits. In de westgevel van de eerste geleding een rondboogvormige ingang met ovaal bovenlicht; de vierde geleding vertoont in elk der zijden een tweedelig spitsbogig galmgat; zandsteen toegepast voor ingang, galmgaten, venster, plinten en lijsten. De klok van een anonieme gieter, 1366, diam. 65 cm. is gescheurd en is via het Rijksmuseum Twente te Enschede overgebracht naar het Klokkengieterijmuseum te Heiligerlee. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, nr. 1331, 1942, buiten gebruik gesteld.

Orgels

Hoofdorgel

Gebouwd door G. van Druten in 1892.

Koororgel

Gebouwd door W. Lenselink in 1974 als huisorgel. Sinds 1992 staat het orgel in de hervormde kerk van Diepenheim.


In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 7 Mei 1883.

J. Damsté, pred. te Diepenheim, heeft dezer dagen den grondslag gelegd van een fonds tot het aanschaffen van een orgel voor de kerk der gemeente aldaar. Toen zijn gemeenteleden nl. onlangs naar aanleiding van zijn bedanken voor het beroep naar de Leek en Midwolde gelden bijeenbrachten voor een blijk van erkentelijkheid, verzocht hij, het geschenk in geld te mogen ontvangen, en schonk dat op zijn beurt aan de gemeente, voor het bovengenoemde doel.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur