Handelingen

Egmond-Binnen, Kloosterweg 2 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Egmond
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Bergen (NH)
Plaats: Egmond-Binnen
Adres: Kloosterweg 2
Postcode: 1935BJ
Inventarisatienummer: 05384
Jaar ingebruikname: 1836
Architect: Dansdorp, H.H.
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 14591


Geschiedenis

Op plaats van de oude abdijkerk. Gebouwd als Nederlands Hervormde kerk. Kleine kerk met torentje.

Monumentomschrijving Rijksdienst

HERVORMDE KERK en KERKTERREIN met GRAFMONUMENT VAN C.J. HELLINGWERF. HERVORMDE KERK uit 1836, inventaris: preekstoel en twee koperen lezenaars, XVIId. Zerken: rood zandstenen fragment, XII, en gotische zerk voor de ingang; verder zerken uit 1602, 1621-'24, 1630 en 1691. Enig muurwerk van de voormalige Abdij ten zuiden van de Hervormde Kerk. Eenklaviers orgel, in 1762 gemaakt door J.P. Hilgers. Kas met op de geprofileerde bekroning gesneden rococo-ornament en beelden. Klokkenstoel met klok van François Hemony, 1661, diam. 50 cm. Mechanisch torenuurwerk, voorzien van elektrische opwinding. Het omringende KERKTERREIN, dat nagenoeg vierkant van vorm is, ligt grotendeels hoger dan de omgeving. Het terrein ligt aan de noordzijde iets terug van de Egmonder Vaart. Aan de oostzijde vormt de perceelsgrens van perceel Egmond-Binnen C 799 de begrenzing, aan de zuidzijde grenst het terrein aan de huidige abdijtuin, afgeschermd met een hekwerk, en aan de westzijde aan de Kloosterweg, eveneens met een hekwerk (beide hekwerken vallen buiten de rijksbescherming). Het GRAFMONUMENT VAN C.J. HELLINGWERF is gelegen op het noordoostelijke deel van het kerkterrein. Het grafmonument bestaat uit een grafkelder die wordt gedekt door een natuurstenen grafzerk. Het geheel wordt omsloten door een smeedijzeren hekwerk. In het graf bevinden zich de stoffelijke resten van predikant en wetenschapper Cornelis Joan Hellingwerff (1796-1857) en diens vader (Wouter Roelof Hellingwerff, 1750-1806) en moeder (Catharina van Foreest, 1763-1837)

Gebouwomschrijving SKKN

Voorheen kerkte men in het koor van de uit de middeleeuwen daterende Buurkerk, waarvan het schip in 1589 grotendeels instortte zodat feitelijk koor en toren overbleven. De toren werd in 1820 of 1822 gesloopt. In 1835 besloot men dat er een nieuwe kerk moest komen op aandringen van de Vrouwe van de Egmonden Rinnegom en Wimmenum, mw Tinne Gulcher. De nieuwe kerk werd ontworpen door H.H. Dansdorp, Haarlem, nadat de Alkmaarse stadsarchitect W. Hamer een afgewezen plan maakte. Bestek en begroting waren gereed op 24 mei 1836. Aannemer werd de Egmonder timmerman en molenmaker Cornelis Nat. Men maakte zoveel mogelijk gebruik van de sloopmaterialen van de Buurkerk, bijzonder is dat de dakspanten afkomstig zijn van een rosmolen. Op 10 september 1837 kon de kerk in gebruik worden genomen.

In 1914-15 werd de kerk tot op een meter boven het maaiveld afgebroken en weer opgebouwd. Dit gepleisterde kerkgebouw van C. Nat is hersteld in rode fabrieksbaksteen. Tegen de kerk werd een toren gebouwd, uitgevoerd door de gemeenteopzichter timmerman P. Rozing. Een restauratie volgde in 1993, waarbij men ruimte toevoegde aan de achterzijde van de kerk, precies op de fundamenten van de voormalige Noordtoren. Het interieur in hout imitatie en de vroeg 18e eeuwse preekstoel zijn bij deze restauratie in grijstinten overgeschilderd. De antieke koperen kronen zijn in de jaren 1960 gestolen. Een in de Voorloopige lijst van 1921 vermeld doophek is bewaard op zolder. Een 2e (voorzanger) lezenaar uit de zeventiende eeuw is aanwezig in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef.

Exterieur : Het romaanse sarcofaagdeksel en de laat-gotieke zerk zijn bij de laatste restauratie verdwenen onder een klinkerstraatje.

Bijzondere zerken buiten op het terrein, en in de kerk uit het voormalige koor.

Op de plek van het koor ligt nu op het gedeelte van de St. Adelbertabdij het graf van prior DOM Huyben. op het gedeelte van de protestante kerk de grafkelder van fam. Hellingwerf en hiernaast de grafkelder van fam. Tinne Gulcher.

Kabinetorgel

Het orgel is gebouwd door J.P. Hilgers in 1762. In 1914 is de hervormde kerk van Egmond-Binnen geplaatst, voorheen heeft het orgel gestaan in de Slotkapel in Egmond aan den Hoef.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur