Handelingen

Eindhoven, Mimosaplein - Don Bosco (1953 - 2006)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Don Bosco
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Eindhoven
Plaats: Eindhoven (Stratum)
Adres: Mimosaplein 2
Postcode: 5643CJ
Sonneveld-index: 07414 19681
Jaar ingebruikname: 1953
Architect: Bever, C.H. de
Huidige bestemming: kinderdagverblijf
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Qua exterieur goed bewaarde, prachtige wederopbouwkerk met originele verhoogde vierkante kruisingspartij en, links van de voorgevel, hoge ronde toren.

Don Bosco = Johannes Bosco = Giovanni Bosco, een in 1934 heilig verklaarde Italiaanse priester.

Nieuwe parochiekerk in Eindhoven-Stratum, opgericht jaren 1950 vanwege toename R.K. bevolking aldaar. Zeer belangrijke, monumentale kerk, in traditionalistische vormen, gebouwd onder invloed van de vroegchristelijke kerkbouw in Italië uit de zesde eeuw (o.a. Ravenna, San Appolinare in Classe). Hoofdwerk van architect C.H. de Bever.

Christocentrische plattegrond en indeling: priesterkoor bevindt zich in de viering (kruising van schip en dwarsschip), waardoor de traditionele koorpartij hier ontbreekt (zie onderstaande foto's). Forse, semi-vrijstaande, ronde toren links naast voorgevel en imposante vieringpartij.

Belangrijk werk uit het oeuvre van architect C.H. de Bever. Begin jaren 1970 was de binnenruimte, voor gebruik als R.K. kerk, al gereduceerd tot alleen het schip. In de imposante viering en het transept vond toen inbouw plaats voor diverse buurtvoorzieningen, o.a. Café D'n Tref.

De R.K. Don Boscokerk (1953, C. H. de Bever) is in 2006 gesloten en verkocht aan een vastgoedbedrijf. Buiten gebruik als R.K. Kerk 2006 (slotviering zo. 19 maart 2006).

Vanaf 2007 tijdelijk in gebruik door de Antilliaanse Pinkstergemeente "Team Ministries", die een sponsoractie voerde om deze kerk te kunnen kopen. Deze actie heeft kennelijk niet voldoende resultaat gehad; "Team Ministries" is inmiddels verhuisd naar een voormalige fabriekshal, ook in Eindhoven-Stratum. Het historische orgel is in 2008 overgeplaatst naar het koor van de, relatief nabij gelegen, St. Gerardus Majellakerk in Eindhoven-Stratum. De Don Boscokerk zou begin jaren 2010 voor een groot deel worden verbouwd tot appartementen. Daarbij zou het exterieur grotendeels intact blijven. Overname van het kerkgebouw door Team Ministries is niet doorgegaan. Vanaf 4 april 2010 vinden vieringen van Team Ministries plaats op adres Voorterweg 128 in Eindhoven; dit is een voormalige fabriekshal uit ongeveer jaren 1950 (van dit gebouw t.z.t. een apart object aan te maken). Situatie voorjaar 2010 lijkt te zijn: verbouwing tot, c.q. inbouw van, appartementen.

In mei 2011 is in het schip van de kerk een kinderdagverblijf op antroposofische basis geopend, Kinderopvang "De Schatkamer".

Cultuur Historische Waardekaart

 • Bouwperiode: 1955-1960
 • Architect: Bever, C.H. de
 • Gevels en Materialen: Baksteen. Driebeukige kerk met dwarsschip, kantelen boven viering, lijst rond topgevels. Ronde toren en doopkapel. Portiek tegen voorgevel met natuurstenen zuilen.
 • Vensters en Deuren: Rondboogramen met glas-in-lood.
 • Dak en Bedekking: Samengesteld zadeldak met verbeterde Hollandse pannen, lei en koper.

Omschrijving

Rooms-katholieke kerk.

 • Plattegrond: kruisbasiliek zonder absis, kerk is niet georienteerd, met ronde campanile en ronde doopkapel
 • Dak: zadeldak met gemetseld fronton; doopkapel, toren en wenteltrap met leien
 • Materiaalgebruik: baksteen, geboucheerde betonnen zuilen met natuurstenen basement

Interieur

 • Plattegrond: basiliek met zijbeuken, doopkapel (niet verdiept) ingericht als sacristie, dagkapel onder de toren (voorheen sacristie), gebedskapel naast de ingang (nu opslag), dichtgezette viering, onder de vieringtoren een sportzaal met toegangen aan beide zijden, bankelplan is axiaal, twee biechtstoelen, vernieuwd presbeterium met het doopvont
 • Materiaal: geschilderd baksteen en kloostermoppen, houten zadeldak, vloer van gepolijst asfalt. Toren met koppenverband.

Externe links

In de media

 • Uit Eindhovens Dagblad, 27 april 2019 Michel Theeuwen
Hemels Wonen in en bij Don Boscokerk in Eindhoven 

EINDHOVEN - 17 koopappartementen achterin de Don Boscokerk zelf en een blok van 36 zorgstudio's in de verwilderde achtertuin. Dat is het plan Hemels Wonen van vastgoedontwikkelaar Land ‘s-Heeren voor de voormalige kerk aan het Mimosaplein in Eindhoven.

Anders dan in 2011 lijkt de verbouwing van de kerk en de nieuwbouw nu toch wel heel dichtbij te komen. Directeur Jef van Loon van Land 's-Heeren hoopt begin volgend jaar te kunnen gaan bouwen, zodat de eerste woningen eind 2020, begin 2021 opgeleverd kunnen worden.

De ontwikkelaar kiest ervoor in het transept (kruis) van de kerk middeldure koopappartementen van 80 tot 100 vierkante meter te bouwen, terwijl in de nieuwbouw een vorm van begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking komt. Lunet Zorg is betrokken bij dat laatste deel van het plan. ,,We kiezen daarvoor omdat hier wel behoefte aan is”, aldus Van Loon. De buurt is inmiddels bijgepraat over het plan en het bestemmingsplan ligt ter inzage.

In het zogenaamde schip van de kerk, met de ingang aan het Mimosaplein, blijft het antroposofisch kinderdagverblijf De Schatkamer gevestigd. Eigenaar Nedproject verkoopt de kerk aan Land 's-Heeren uit Veldhoven.

De nieuwbouw in de voormalige Dahliatuin krijgt twee verdiepingen en een plat dak, opgetrokken in een baksteen die aansluit bij de kerk. Hier zijn 36 studio's en gemeenschappelijke ruimtes. De hoogte sluit aan bij de nieuwbouw aan de Gentiaanweg. Tussen kerk en zorgcomplex komt een buitenruimte voor bewoners van beide gebouwen. Door de afstand blijft het zicht op de kerk gewaarborgd.

Voor de verbouwing van het achterste deel van de Don Boscokerk - het voormalige buurtcentrum D’n Tref - tot woningen over vier bouwlagen, moeten wel extra ramen aangebracht worden. Daarover is inmiddels overleg geweest met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, omdat het hier om een gemeentelijk monument gaat. De kerk is in 1953-54 gebouwd naar een ontwerp van architect Cees de Bever in de traditie van de Bossche School. Tot 2006 heeft de kerk als gebedshuis gediend, zij het alleen het achterste deel. Het voorste deel is gescheiden door het dichtmetselen van de boog.

Het definitieve ontwerp van Jac Hendrikx van AZHX Architecten moet nog goedgekeurd worden door de commissie. Daarbij moet onder meer rekening gehouden worden met de toren met kantelen, de entreeportalen, raampartijen en kapellen aan de buitenkant en bijvoorbeeld de schilderingen in de toren, de inrichting van kapellen en de spanten van het dak aan de binnenkant. Van Loon zegt daar onder meer overleg over te voeren met onder anderen Stefan de Bever, kleinzoon van de ontwerper. ,,Dat kost allemaal wat extra tijd, maar dan staat er straks ook wat moois", aldus de ontwikkelaar.

Afbeeldingen

R.K. Kerk

Na 2007