Handelingen

Elst, Dorpsstraat - Werenfridus (1802 - 1842)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Werenfridus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Overbetuwe
Plaats: Elst
Adres: Dorpsstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 16694
Jaar ingebruikname: 1802
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Schuilkerk, buiten gebruik, gesloopt in 1842 voor nieuwbouw.

Na de reformatie werd de Grote Kerk in Elst in gebruik genomen door de protestanten. Het katholicisme werd officieel verboden. De katholieken die toch hun geloof wilden uitoefenen moesten hun toevlucht nemen tot schuilkerkjes. Tijdens de Franse tijd in Nederland werd door de Franse bezetter godsdienstvrijheid afgedwongen. Zodoende kon de katholieke gemeenschap in 1802 een bescheiden kerkgebouw aan de Dorpsstraat in gebruik nemen. Het kerkje werd, net als eerder de Grote Kerk, gewijd aan Werenfried van Elst.