Handelingen

Elst, Houweg 21a - De Ark

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Ark
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Rhenen
Plaats: Elst (U)
Adres: Houweg 21a
Postcode: 3921DB
Inventarisatienummer: 18253
Jaar ingebruikname: 2004
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland, op 1 mei 2004, ging in Elst een kleine groep Hervormden niet mee. Zij vormden de Hersteld Hervormde gemeente van Elst. Na een periode gekerkt te hebben in de Hervormde kerk en in de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Nederland (GGN) stelde een gemeentelid een 15 jaar oude tabaksschuur beschikbaar. Deze is verbouwd tot kerk met ongeveer 200 zitplaatsen en enkele nevenruimten. Men heeft het volledige interieur van de gesloten kerk van de GGN (vm Hervormde kapel) van Hilversum kunnen overnemen. Op 26 november 2004 is De Ark in gebruik genomen. (53-05/62-09)

Orgels

Voormalig orgel

Van 2004 tot en met 2012 heeft men gebruik gemaakt van een orgel, dat is samengesteld uit verschillende onderdelen en afkomstig is van een particulier.

Huidig orgel

Het huidig orgel is in gebruik genomen in 2012. Hoofdzakelijk zijn de materialen afkomstig van het orgel van de H. Aartsengel Michaëlkerk in Eindhoven, gebouwd door Verschueren Orgelbouw in 1964. Het front is oorspronkelijk afkomstig van de Nieuwe Oosterkerk in Rotterdam en stamt uit 1905 (gebouwd door J.J. van den Bijlaardt). Tussen 1931 en 1998 heeft dit front dienst gedaan in de Hervormde kerk te Vledder.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 1 april 2008.

Het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente aan de Houweg 21a in het Utrechtse Elst krijgt een permanente bestemming. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen willen hun medewerking verlenen om de kerk daar te houden.

Eind september 2004 werd voor de duur van vijf jaar een vrijstelling verleend voor een tijdelijke vestiging van de gemeente. In die tijd is een tabakschuur omgebouwd tot een kerkgebouw met 135 zitplaatsen en verschillende vergader- en recreatieruimten.

De hersteld hervormde gemeente heeft gevraagd aan de Houweg te mogen blijven kerken. Om die vraag goed te kunnen beoordelen, is er in Elst een locatieonderzoek gedaan, waarbij veertien verschillende locaties met elkaar zijn vergeleken. Uit het onderzoek blijkt dat er vier locaties geschikt zijn voor de vestiging van een kerkgebouw. Een van die locaties is de huidige plek van de hersteld hervormde gemeente.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 14 oktober 2008.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen zijn bereid om medewerking te verlenen aan de definitieve vestiging van een kerkgebouw voor de hersteld hervormde gemeente aan de Houweg in Elst.

In 2004 is vrijstelling verleend voor de tijdelijke vestiging van een kerkgebouw aan de Houweg. Hiervoor is een voormalige tabaksschuur omgebouwd tot een kerkgebouw met 135 zitplaatsen en verschillende vergaderruimten. Bij het kerkgebouw worden dertig parkeerplaatsen gerealiseerd.

Op 15 september 2009 loopt de tijdelijke vrijstelling af. Uit een locatieonderzoek, waarbij nog dertien andere locaties werden bekeken, kwam de locatie aan de Houweg als de beste en meest waarschijnlijke locatie uit de bus. Het kerkgebouw aan de Houweg is dicht bij de kern van Elst. Bovendien is de plek goed bereikbaar met de auto en per fiets. Het huidige gebouw heeft voldoende capaciteit voor de gemeente, voor nu en in de toekomst.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur