Handelingen

Emst, Oranjeweg 116 - Het Mosterdzaadje

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Mosterdzaadje
Genootschap: Vrije Evangelisatie
Provincie: Gelderland
Gemeente: Epe
Plaats: Emst
Adres: Oranjeweg 116
Postcode: 8166JD
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1905
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

In 1889 werd de vereniging Het Mosterdzaadje opgericht in de woning tegenover de huidige kapel. Op zondagavond waren hier enkele vrienden bijeen, samen met evangelist P. van der Kam, evangelist van de evangelisatie Bethel in Emst. Het doel van de vereniging was om het Woord van God te verkondigen. Tijdens een van de volgende vergaderingen werd ook besloten tot het oprichten van een school. In 1890 werd het eerste evangelisatiegebouw opgetrokken. Dit stond schuin tegenover de huidige kapel. Dit gebouw werd te klein en in 1905 vervangen door het huidige gebouw. De eerste evangelist was Hylke Ruurds Sysling. De eerste schoolmeester C. Tekkelenburg. In de beginjaren van de 20e eeuw was er nauw contact tussen de evangelisatie en H.M. Koningin Wilhelmina. Wilhelmina was bevriend met Tonia van Beek-Visch, dochter van één van de oprichters D. Visch. Eénmaal per jaar kwam ze bij de 'meester' op de thee. Van 1928 tot 1968 werden evangelisatie en school gediend door dhr. M. Kommers, die een stempel gezet heeft op de gortelse gemeenschap. In 1972 werd het gebouw onttrokken aan de onderwijsbestemming. Vanaf dat moment werd school gehouden in het gebouw achter de kapel. Ook hadden daar de zondagse diensten plaats. In 1985 werd de oude school weer als kapel in gebruik genomen. In 2012 werden dak, goten en klokkentoren grondig gerestaureerd.

Bestuur

Vanaf 2010 is Het Mosterdzaadje een zgn. Vrije Evangelisatie. De vereniging wordt bestuurd door een algemeen en dagelijks bestuur. Zij hebben het werk van de evangelisatie gemandateerd aan een commissie. Voorgangers zijn afkomstig uit de rechterflank van de gereformeerde gezindte.

School

Christelijke Basisschool Het Mosterdzaadje is nog altijd nauw verbonden aan de evangelisatie. Evangelisatie en school worden bestuurd door een interkerkelijk bestuur, bestaande uit vrijwilligers.

Afbeeldingen