Handelingen

Epe (Zuuk), Koepad 24 - Kapel Zuuk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Zuuk
Genootschap: Ned. Herv. Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Epe
Plaats: Epe
Adres: Koepad 24
Postcode: 8161RZ
Inventarisatienummer: 12542
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: R. Poll Jonker
Huidige bestemming: zondagsschool
Monument status: Rijksmonument 522657


Geschiedenis

In de buurtschap Zuuk is in 1937 de Hervormde kapel gebouwd. Ze was vooral bestemd als zondagsschool, al werden er ook wel eens kerkdiensten in gehouden. De kapel, die behoort bij de Goede Herderkerk (Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard) is in 1964 gesloten en raakte daarna sterk verwaarloosd. In 2005 hebben vrijwilligers de kapel geheel gerestaureerd. Ze doet opnieuw dienst als zondagsschool met ruimte voor ongeveer 20 kinderen. Incidenteel zou er ook wel een kerkdienst gehouden kunnen worden. (56-06)

Na een grondige voorbereiding is op 29 oktober 2010 de nieuwe toren op de kapel geplaatst. De maat van de toren was genomen en de materialen besteld. Een deskundig vrijwilligersteam was beschikbaar. Door ‘smid’ Henk Berends zijn in een werkplaats de zinkplaten gesneden, gezet en gesoldeerd. Maar nu moest het nieuwe zink nog over het houten binnenwerk op de kapel geplaatst worden (bron: website Goede Herderkerk Epe).

Monumentomschrijving Rijksdienst

Voormalige ZONDAGSSCHOOL gelegen in het buitengebied ten oosten van de stad Epe, in het buurtschap Zuuk tussen het Apeldoorns Kanaal en de Nieuwe Wetering. Het gebouwtje ligt binnen de lintbebouwing van boerderijen aan het landelijke Koepad. Het is opgericht omstreeks 1937 naar ontwerp van aannemer R. Poll Jonker. Het betreft hier de herbouw van een bouwvallig geworden zondagsschoolgebouwtje dat reeds aan het einde van de negentiende eeuw op deze plaats werd opgericht. De school was eigendom van de Evangelisatievereniging Bethel uit Emst (1869), die het gebouw in 1924 verkocht aan de Rechtzinnig Evangelisatievereninging te Epe. Het gebouw bezit een sobere, voor het Interbellum kenmerkende detaillering, waarbij vooral de uitgemetselde ingangspartij en de metalen dakruiter opvallend zijn. Deze spitse bekroning maakt het schooltje als religieus gebouw herkenbaar. Wat de eenvoudige architectuur, het type en de plaatsing in het landschap betreft, is het gebouw vergelijkbaar met de kleine protestantse zondagscholen zoals die in de omgeving van Eibergen voorkomen.

Het gebouw verkeert nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Het wordt omgeven door een vermoedelijk niet-oorspronkelijke haag van coniferen, met een ingang aan de weg. Binnen de haag is het terrein opgevuld met grind.

Omschrijving

De kleine voormalige ZONDAGSSCHOOL is opgetrokken in baksteen op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een relatief hoog zadeldak waarvan de schilden doorlopen tot aan de bovendorpels van de vensters. De schilden zijn belegd met gesmoorde tuile du Nordpannen en de afwatering vindt plaats via mastgoten. Voor op de nok van het dak, die dwars op het Koepad is gericht, bevindt zich een vierzijdige metalen dakruiter die wordt bekroond door een overstekende vierzijdige spits. De gevels zijn opgemetseld in halfsteensverband en bezitten een trasraam. De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL bezit een uitgemetselde ingangspartij. Deze wordt afgesloten door een klein zadeldak belegd met gesmoorde tuile du Nordpannen. Het puntgeveltje van de ingangspartij is witgeschilderd. De groengeschilderde houten paneeldeur is opgebouwd uit panelen met een voor de bouwtijd kenmerkend zig-zag-profiel. Voor de ingang ligt een stoep, belegd met rode tegels. Onder de dakrand wordt de sobere gevel afgesloten door een gemetselde rollaag. De RECHTER ZIJGEVEL en de LINKER ZIJGEVEL zijn vrijwel identiek uitgevoerd en bezitten elk twee vensters, bestaande uit twee vierkante, openslaande ramen onder een breed achtruits bovenlicht. De bovenlichten zijn gevuld met ongekleurd kathedraalglas. Het kozijnhout is wit geschilderd. De vensters zijn voorzien van groengeschilderde luiken. Tegen de linker zijgevel is een bak gemetseld, vermoedelijk ten behoeve van de opslag van kolen. De ACHTERGEVEL van het gebouw is blind. Het INTERIEUR is uiterst sober en bestaat uit één lokaal.

Waardering

ZONDAGSSCHOOL gebouwd omstreeks 1937

-Van architectuurhistorische waarde als gaaf en goed voorbeeld van een zondagsschoolgebouw uit het Interbellum, dat opvalt door het zeer kleine formaat en de uiterst sobere maar kenmerkende vormgeving, met enkele in het oog vallende details zoals de uitgemetselde ingangspartij en de metalen dakruiter.

-Van stedenbouwkundige waarde als kenmerkend onderdeel van de landelijke bebouwing aan het Koepad. Het gebouw speelt hier vanwege de ligging, opmerkelijke vorm en functie een beeldbepalende rol.

-Van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van het protestantse geloof op de Veluwe, als voorbeeld van de ontwikkeling van het godsdienstonderwijs op het platteland.

Afbeeldingen

Exterieur

Bronnen

- Gegevens uit het Bouwarchief van de gemeente Epe.

- A. Vreugdenhil, Het evangelisatiegebouwtje aan het Koepad te Zuuk', typoscript juni 1996, gegevens over de zondagsschool aangevuld met de tekst van een krantenartikel uit de Eper Courant van 20-11-1937.