Handelingen

Geesteren, Kerkplein 1 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christophorus
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Geesteren
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 7274AP
Inventarisatienummer: 11492
Jaar ingebruikname: 1628
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 9883


Geschiedenis

Historische kerk met zadeldaktoren. Fundamenten ouder, deels 13e eeuw, toren 17e eeuw. Oorspronkelijk gewijd aan St. Christophorus.

Restanten van de fundamenten van een eerdere kerk komen waarschijnlijk uit de 10e of 11e eeuw, maar een jaartal is niet bekend. Een eerste bekende vermelding is uit 1246 waarbij Herman I van Loon de kerk schenkt aan Otto II van Gelre. In de kerk kwamen eveneens bewoners van Borculo, die in 1337 een eigen kerk mochten stichten. De kerk in Geesteren had een toren, een priesterkoor met aan beide zijden een kapel en een sacristie. Brandstichting door het Staatse leger, dat in 1586 Lochem belegerde, zorgde ervoor dat de kerk grotendeels verloren ging. Met name de kerktoren werd vernield, zodat deze niet als uitzichtpunt kon dienen.

Circa 10 jaar later werd de eerste noodkerk heropgebouwd, maar pas na de inname van Groenlo in 1627 door Frederik Hendrik van Oranje kon een volwaardige kerk worden opgebouwd. De kerk kwam in 1628 gereed en bestond ten dele uit tufsteen en ten dele uit baksteen. De toren bevat een zadeldak met aan twee zijden trapgevels. In de loop der tijd zijn diverse renovaties aan de kerk uitgevoerd. In 1836 is er een houten tongewelf aan de kerk toegevoegd, wordt een oude kapel gesloopt en de sacristie omgebouwd tot consistoriekamer. Bij de renovatie van 1929-1930 werden de gewelven vervangen door bakstenen gewelven en kwamen er glas in loodramen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk. Op dorpsbrink met oude beplantingen gelegen laat-gotische kerk, bestaande uit een enkelbeukig schip van drie traveeën, een smaller koor met driezijdige sluiting (alle ca. 1500) en een forse toren (XIV) met galmgaten, waarin romaans en vroeg gotisch aandoende deelzuiltjes met kapitelen, bekroond door een zadeldak tussen trapgevels (ca. 1628). Restauratie 1929-'30, waarbij de overwelving met kruisribgewelven wederom is aangebracht. Eenklaviers orgel, in 1800 gebouwd door R. Knol voor de hervormde kerk te Oosterwolde (Gld). In 1974 overgeplaatst en gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van G. Lansinck, 1591, diam. 130 cm. en een moderne klok. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk Sprakel, Goor, 1665, is buiten gebruik gesteld.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur