Handelingen

Geffen, Kloosterstraat 7 - Kloosterkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kloosterkapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oss
Plaats: Geffen
Adres: Kloosterstraat 7
Postcode: 5386AR
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1875
Architect:
Huidige bestemming: kapel
Monument status: geen

Geschiedenis

De kapel is onderdeel van het complex ‘Het Oude Klooster’, dat als parochiecentrum en bejaardentehuis fungeert. Het betreft het gerestaureerde, overgebleven deel van een groot nonnenklooster met boerderij en weilanden, dat in de 19e eeuw werd gebouwd. De zusters werkten in het onderwijs en de bejaardenzorg.

In het klooster was vroeger ook een kostschool voor meisjes uit gegoede families gevestigd. In de jaren zeventig zijn de laatste vier zusters vertrokken.

Het Geffense klooster was van de congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Sorores Caritatis Matris Misericordiae, SCMM), ook bekend als de Zusters van Tilburg of de Zusters van Liefde. Deze congregatie is in 1832 gesticht door Joannes Zwijsen, destijds pastoor van de Heikese kerk (St.-Dionysius) in Tilburg, later aartsbisschop van Utrecht. Hij wilde hulp en kansen bieden aan mensen – onder wie kinderen – die onder zware omstandigheden en voor een karig loon moesten werken. De congregatie hield zich al gauw bezig met onderwijs, zieken- en bejaardenzorg, pastorale zorg en maatschappelijk werk.

Uit archiefstukken van de congregatie van de Zusters van Liefde te Tilburg blijkt dat de heer Verhoekx, zwager van de Geffense pastoor Van de Poel, in april 1873 het bestek maakt voor de nieuwbouw van scholen, een woonvoorziening voor bejaarden en een klooster met neogotische kapel. In mei 1874 wordt begonnen met de bouw van het klooster. De kapel wordt afzonderlijk gebouwd. Uit de gegevens blijkt dat voor het fundament van de kapel 150.000 oude stenen worden gebruikt.

Het Klooster; bron: janwillemen.heemkundedongen.nl

Van 1856 tot en met 1981 bewoond door de Zusters van Liefde uit Tilburg. In 1873 werd gestart met de nieuwbouw en uitbreiding van de meisjesschool. In het klooster was vroeger ook een “pensionaat” voor meisjes gevestigd, opgericht voor arme kinderen. In 1876 werd de weesinrichting opgeheven en werd het een kostschool voor meisjes van gegoede familie. Door de jaren heen kreeg de bejaardenzorg de overhand. In 1875 werd gestart met de bouw van de huidige kapel. In 1961 werd een nieuwe vleugel aan het klooster gebouwd t.b.v. bejaardenhuis De Heegt. In 1981 vertrokken de laatste zusters uit Geffen. In 1988 start de grote verbouwing van De Heegt en de bouw van de aanleunwoningen. Het oude klooster blijft in zijn oorspronkelijke staat bestaan. In 2000 werd het oude klooster uitgebreid met een recreatieruimte.

Glas-in-loodramen

De kapel heeft 7 figuratieve glas-in-loodramen vervaardigd door Jos Menke, Goch met de volgende afbeeldingen :

  • Maria Magdalena
  • het sterfbed van paus Leo XIII
  • de verschijning van het Heilig Hart
  • Anna en Maria
  • H. Aloysius
  • Augustinus
  • St. Caecilia

De ramen zijn met foto's beschreven op www.kerkramen.nl de website met verhalen in glas en lood.

Afbeeldingen