Handelingen

Gennep, Markt 3 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Gennep
Provincie: Limburg
Gemeente: Gennep
Plaats: Gennep
Adres: Markt 3
Postcode: 6591BZ
Sonneveld-index: 12783
Jaar ingebruikname: 1663
Architect: Pieter Post
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 16085

Geschiedenis

Belangrijke historische zaalkerk met dakruiter. Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk.

In 1655 besloot de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Gennep een eigen kerk te bouwen. Om dit te bekostigen organiseerde ds. Johannes Engelen collectereizen in Nederland en West-Duitsland. Hij bezocht tussen 1656 en 1659 meer dan 250 plaatsen. De giften en reisverslagen zijn opgetekend in het “Collect Buch” dat in het gemeentearchief wordt bewaard. De aannemer, Hendrik Robbers uit Mook, startte met de bouw in 1661 en de kerk werd op pinksterfeest in 1663 in gebruik genomen. De bouwstijl is vroeg-barok, vermoedelijk naar een ontwerp van Pieter Post, die in Kleef een soortgelijke protestantse kerk ontwierp op verzoek van stadhouder Johan Maurits van Nassau. De kerk is gebouwd van baksteen en versierd met natuursteen op het dak zijn rechthoekige leien in maasdekking aangebracht. Midden op het dak staat een achtzijdig torentje, met een open spits, een kruis en een haan uit 1661. In de toren hangen twee klokken van Alexis Julien, een befaamde klokkengieter uit Lotharingen. De grote klok weegt 144 kg, de kleinere klok 100 kg. Beide klokken dragen de inscriptie, het jaartal 1695, de naam van ds. Aegidius Engelen en het stempel van Alexis Julien.

In de Tweede Wereldoorlog zijn de klokken door de bezetters opgehaald, maar niet omgesmolten. Ze zijn na de oorlog teruggevonden in Utrecht en Zuid-Limburg en in 1950 opnieuw in het torentje geplaatst.

Het interieur van de kerk is eenvoudig. De vloer is belegd met plavuizen uit de 17e eeuw, sommige met merktekens om een graf aan te duiden. De preekstoel uit 1663 is versierd met fraai houtsnijwerk. In het midden van de kerk hangt een kaarsenkroon uit 1671. De orgelgalerij, het lofwerk, de engelen en enkele pijpen van het orgel dateren van 1715, maar het originele orgel is in de Tweede Wereldoorlog verwoest. In 2005 is de kerk gerestaureerd.

Na een jaar van restaureren is op zondag 21 mei 2006 de Protestantse kerk aan de Markt weer in gebruik genomen.

Orgel

Het vorige orgel van de Hervormde Kerk te Gennep was in 1708 geleverd. In de Tweede Wereldoorlog werd dit instrument grotendeels verwoest. De firma Spanjaard stelde in 1950 een nieuw instrument samen uit nog bruikbaar materiaal. De nieuwe kas werd opgebouwd met delen van een oude orgelkas uit Eemnes (de zijtorens en de holle tussenvelden). De engelen op het orgel en het lofwerk aan de zijkant is afkomstig van het oude Gennepse orgel. In 1976 restaureerde de firma Vermeulen het orgel. Zij plaatsten een nieuwe speeltafel en vervingen de Vox Humana door een Kromhoorn. Later werd ook het pedaal uitgebreid. In 2005 is het orgel gereviseerd door Nico van Duren. De Kromhoorn is hierbij vervangen door een Bourdon 8', om het tweede manuaal een betere basis te geven en de orgelkas is door Van Duren Meesterschilders voorzien van een nieuwe houtimitatie.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk, driezijdig gesloten zaalkerk, 1661-1663, met open klokketorentje op het dak, een eenvoudig versierde puntgevel aan de voorzijde en een barokke ingangsomlijsting. In klokkenstoel twee luidklokken gemaakt door A. Juliën uit Luik, gegoten in 1695 met diameter resp. 63,8 en 55,4 cm. Tot de inventaris behoren o.a.: preekstoel, drie offerblokken, lichtkroon, XVII. Orgel met twee manualen en pedaal uit 1950 van H. Spanjaard (Amsterdam). Het verving een orgel uit 1708.

Externe links

Afbeeldingen