Handelingen

Gereformeerde Gemeente in Nederland ('s-Gravendeel)

Uit Reliwiki

Ontstaansgeschiedenis

Kerkdienst 1953.PNG

,s-Gravendeel, Rijkestraat 54 - Gereformeerde Gemeente in Nederland (1934 - 1979)

In april 1953 kwam de gemeente 's-Gravendeel samen in een aangepast woonhuis van leden van de gemeente. De gezinnen konden het onder de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerk niet meer vinden. Ze werd een afdeling van Alblasserdam. Later nam Dordrecht om praktische redenen de afdeling 's-Gravendeel van Alblasserdam over. De diensten werden bezocht door ongeveer 15 personen. Tot november 1953 werden de leesdiensten geleid door de heren A. Barth en D. Jabaay.

Daarna kerkten zij in een oude kleuterschool aan de Rijksstraat. Ouderling Vermeulen van Alblasserdam leidde de catechisaties. Elke keer moest het gebouw gebruiksklaar gemaakt worden.

In januari 1954 kocht de heer A. Barth een woonhuis aan de Rijkestraat 54. Het voorste gedeelte werd ingericht als kerk en het achterste gedeelte werd verhuurd als woonhuis.

Op 18 november 1954 legden de eersten Openbare Geloofsbelijdenis af. De eerste doopsbediening vond plaats op 28 oktober 1958. Het aantal leden en doopleden nam gestaag toe, zodat ook het woonhuis bij de kerk getrokken moest worden.

Op 11 december 1968 werd het uitgebreide kerkgebouw door ds. M. van Beek in gebruik genomen.

Na 27 jaar werd ook dit kerkje wederom te klein voor de gestaag groeiende gemeente. Op donderdag 11 februari 1971 werd de gemeente geïnstitueerd en werden er tevens ambtsdragers bevestigd, namelijk A. Barth als ouderling (preses) en de heer A. Groeneweg (scriba/penningmeester) in het ambt van diaken door ds. F. Mallan.

Nu kreeg de gemeente een streekfunctie; er kwamen mensen uit Numansdorp, Klaaswaal en Oud-Beijerland. Op zondag 7 februari ging er voor het eerst een predikant voor in de gemeente in de persoon van ds. F. Mallan.

Op 8 november 1972 (Dankdag) was er 's avonds een mansledenvergadering onder leiding van ds. A. van den Berg waarin de heer R. Baars gekozen werd tot ouderling. De heer Baars was al een tijdje ambtsdrager te Rhenen geweest. Op 19 december 1972 werd hij bevestigd door ds. F. Mallan. Op zondag 26 februari 1973 werd voor het eerst in de gemeente het Sacrament van het Heilig Avondmaal bediend door ds. F. Mallan.

Op 8 april 1974 kocht de gemeente het kerkgebouw aan en er kwam een klein galerijtje. Als er een predikant was, zat het gebouw overvol. De jaren daarna bleef het passen en meten om alle gezinnen een plaats te geven.

Dan komt echter het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk in dezelfde straat te koop met de bijbehorende verenigingsgebouwen en kosterswoning. Rond mei 1979 koopt de gemeente het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk.

Na de koop wordt dit gebouw na een grondige restauratie (het interieur dateert uit 1867) op 24 april 1980 in gebruik genomen. In een daarvoor speciaal belegde kerkdienst gaat ds. A. van den Berg voor.

Details

De gemeente ontstond in april 1953. De eerste diensten werden gehouden in een aangepast woonhuis. In 1954 werd het kerkgebouw aan de Rijksstraat betrokken. In 1968 werd dit kerkgebouw uitgebreid. In 1971 werd de gemeente geïnstitueerd en werden er ambtsdragers bevestigd. In 1974 werd het kerkgebouw gekocht en verbouwd. In 1980 werd het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen.

Conclusie

De Gereformeerde Gemeente in Nederland te 's-Gravendeel is in 1953 ontstaan. De gemeente is gestaag gegroeid en heeft in de loop der jaren twee kerkgebouwen betrokken.

Een nieuw kerkgebouw .PNG