Handelingen

Gereformeerde Gemeente in Nederland (Elst)

Uit Reliwiki

Ontstaansgeschiedenis

Elst, Schoolweg 4 - Gereformeerde Gemeente in Nederland (1934-2000)

In 1934 was er een afsplitsing ontstaan van de Oud Gereformeerde Gemeente te Elst. Deze groep werd een afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Veenendaal. De eerste jaren kwam men bijeen in een woonhuis aan de Rijksstraatweg in Elst. Dit kon echter niet lang doorgaan, omdat het ledenaantal begon te groeien. Daarop kocht men voor 150 gulden een stuk grond aan de Schoolweg 4. In het jaar 1934 werd door de “Gereformeerde Gemeente Veenendaal, met onderafdeling Elst” op deze grond een kerkgebouw gebouwd met 120 zitplaatsen. Het was ontworpen door A.A. van Ommen en de opdrachtgever was J. Wisgerhof. In de gemeente lazen de Veenendaalse ouderlingen W. van Deelen en J. Zwankhuizen jarenlang preken, terwijl ze ook catechiseerden. De afdeling Elst werd op 1 februari 1949 geïnstitueerd door ds. M. Heerschap en werd daarmee zelfstandig. Bekende ouderlingen uit deze tijd waren Van den Brink en L. Blom. De kerk kreeg in 1962 tegen de oostgevel een consistoriekamer, getekend door de Veenendaalse architect E.J. van de Hoef. In 1976 werd naar een ontwerp van het architectenbureau Cornelis van Kralingen uit Rhenen, tegen de voorgevel een tochtportaal bijgebouwd. In 1990 werd door de Handelsmij. Van Silfhout uit Hooglanderveen aan de Schoolweg, ten zuiden van het kerkje een supermarkt gebouwd Deze winkel werd later vergroot door de gebroeders Vermeer, die eerst een winkel aan de Rijksstraatweg hadden. Toen zij in 2000 opnieuw uitbreiding nodig hadden, werd de kerk gesloopt en zo verdween dit karakteristieke gebouw uit het straatbeeld van Elst.

Elst, Tabaksweg 3 - Gereformeerde Gemeente in Nederland

In mei 1999 is men met de bouw begonnen van het nieuwe kerkgebouw. Het kerkgebouw met 230 zitplaatsen werd ontworpen door H. Freeke uit Lienden. Tegen de oostgevel zijn twee bijzalen voorzien. Op aandringen van de Rhenense Welstandscommissie kwam er nog een 'bescheiden torentje' op het dak te staan. Dit was aanvankelijk niet in het bouwplan opgenomen. Er hangt sinds december 2006 een luidklok in, afkomstig van het torenuurwerk van horlogemaker Van Manen in Veenendaal. De eerste dienst op 14 maart 2000 werd geleid door de consulent ds. J. Roos uit Opheusden.

  • Tekst M Boot