Handelingen

Gorinchem, Heerenlaantje 30 - Kapel Franciscanessenklooster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Franciscanessenklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gorinchem
Plaats: Gorinchem
Adres: Heerenlaantje 30
Postcode: 4201HX
Inventarisatienummer: 14818
Jaar ingebruikname: 1854
Architect: onbekend
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: beschermd stadsgezicht

Geschiedenis

Voormalig Klooster van de Zusters Franciscanessen. Mooi complex. Buiten gebruik. In de jaren 1980-2000 Centrum voor buitenlanders.

Eind jaren 2010 gerestaureerd en verbouwd tot appartementen.

Omschrijving.

Op 8 juli 1850 schreef de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek een eenvoudig briefje aan de gemeente dat zij wilden gaan bouwen. Verder werd geen bestek of tekening ingediend. Dat was kennelijk niet nodig. De Zusters die intussen de Francis­canessen van St. Lucia heten, kwamen naar Gorinchem om onderwijs te geven. Deze vestiging maakte deel uit van het herstel van de Rooms-katholieke hiërarchie in Nederland die van af 1853 een aanvang naam. Daarmee kwam een eind aan de status van Missiegebied dat de Nederlanden waren geworden in de Tachtigjarige Oorlog. De vestiging maakte deel uit van de parochie van de H. Nicolaas Pieck en Gezellen, de bekende Martelaren van Gorinchem.

De Zusters hebben tot begin jaren 1980 les gegeven. Daarna heeft de Gemeente Gorinchem, na aankoop en restauratie van het gebouw, het in gebruik als onder­komen voor verschillende culturele instellingen.

  • (Bron: architectuurplaquette.com/architectuurgids)

Afbeeldingen