Handelingen

Groenekan, Grothelaan 1a - Boskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Boskapel
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Bilt
Plaats: Groenekan
Adres: Grothelaan 1a
Postcode: 3737RK
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1960
Architect:
Huidige bestemming: dagopvang van ouderen
Monument status: geen

Geschiedenis

Voormalig schoolgebouw.

Op 20 februari 1953 werd in dit gebouw de christelijke kleuterschool "De Springplank" geopend. Er waren toen 2 klaslokalen, die van elkaar gescheiden waren door een vouwwand. Dankzij deze vouwwand kon de ruimte van de beide lokalen ook gebruikt worden voor bijeenkomsten van "de Hervormde Lidmatenkring", een groep Nederlands Hervormden, die zich in de jaren 1950 losmaakte van de Dorpskerkgemeente om een "thuis" te vormen voor gelovigen "in het midden" van de Nederlands Hervormde Kerk.

Na een paar jaar werd aan de kleuterschool een speelzaal/gymnastiekzaal aangebouwd en de gemeentesamenkomst verhuisde naar deze ruimte. Tot 1985 werd deze zaal voor elke zondagse kerkdienst omgebouwd tot liturgische ruimte. Daar kwam een eind aan toen in 1985 de kleuterschool sloot, omdat het kleuteronderwijs bij het basisonderwijs werd gevoegd.

Nog in datzelfde jaar werd onder leiding van de Groenekanse architect Rob Brouwer deze ruimte omgebouwd tot een permanente kerkzaal en kreeg de naam "De Boskapel".

Het kerkgebouw aan de Grothelaan is in beheer bij een afzonderlijke stichting (‘De Springplank’). Behalve de kerk heeft ook de dagopvang van ouderen onderdak in het gebouw.

Buitengebruikstelling

In juni 2018 vond de laatste kerkdienst in dit gebouw plaats. Sindsdien is de wijkgemeente, samen met twee andere gemeenten in De Bilt, opgegaan in de nieuwe gemeente van de Oosterlichtkerk in De Bilt, voorheen Opstandingskerk.  

Orgel

Het orgel van de Boskapel is in 1971 gebouwd door de Gebr. van Vulpen. Het staat hier sinds 1989. Het werd aangekocht van Prof. Verbiest uit Utrecht. Op één van de registers is te lezen luik. Dit opent een ruimte bij de benen, een soort zwelkastidee. Met de komst van het nieuwe Liedboek worden er ook liederen met piano begeleid. Daarnaast staat er een harmonium waarop regelmatig een muziekstuk klinkt na de verkondiging in de dienst. Tijdens bijzondere diensten (bijvoorbeeld tijdens de feestdagen) kunnen wij ook rekenen op begeleiding door een trompettist.

In de media

  • Uit Vierklank.nl, d.d. 13 juni 2018

Meer dan 6 decennia wordt in de Boskapel in Groenekan op iedere zondag en een aantal kerkelijke feestdagen een kerkdienst verzorgd, maar ook doopdiensten, huwelijken en begrafenissen. In de 60,5 jaar dat de kerkelijke gemeente bestaat zijn velen verbonden geweest aan deze kerk, jong en oud, meestal uit het dorp, soms van iets verder.

De leden van de kerk zijn er niet jonger op geworden. Dat is ook de reden dat gekozen is voor het samengaan met de Protestantse gemeente De Bilt (Opstandingskerk + Immanuëlkerk) en dat na 24 juni de diensten in de Boskapel stoppen. Diezelfde zondag staat ook de laatste dienst in de Immanuelkerk gepland. Gedrieën (Protestantse gemeente de Boskapel te Groenekan, Wijkgemeente Immanuelkerk en Wijkgemeente Opstandingskerk (De Bilt) kiezen dan domicilie in de Opstandingskerk aan de 1e Brandenburgerweg 34 te Bilthoven.

Springplank

De Boskapel is te vinden aan de Grothelaan 1A. Op 20 februari 1953 werd in dit gebouw de christelijke kleuterschool 'de Springplank' geopend. Er waren toen 2 klaslokalen, die van elkaar gescheiden waren door een vouwwand. Dankzij deze vouwwand kon de ruimte van de beide lokalen ook gebruikt worden voor bijeenkomsten van 'de Hervormde Lidmatenkring', een groep Nederlands Hervormden, die zich in de jaren vijftig losmaakte van de Dorpskerkgemeente om een 'thuis' te vormen voor gelovigen 'in het midden' van de Nederlands Hervormde Kerk. De officiële oprichting van de Hervormde Lidmatenkring vond plaats op 6 oktober 1957. In 1973 kreeg de lidmatenkring een officiële kerkelijke status en ontstond de Hervormde Wijkgemeente Blauwkapel-Groenekan te Groenekan.

Liturgische ruimte

Na een paar jaar werd aan de kleuterschool een speel- c.q. gymnastiekzaal aangebouwd en de gemeentesamenkomst verhuisde naar deze ruimte. Tot 1985 werd deze zaal voor elke zondagse kerkdienst omgebouwd tot liturgische ruimte. Dat was niet meer nodig toen in 1985 de kleuterschool sloot, omdat het kleuteronderwijs bij het basisonderwijs werd gevoegd. Nog in datzelfde jaar werd onder leiding van de Groenekanse architect Rob Brouwer deze ruimte omgebouwd tot een permanente kerkzaal en kreeg de naam De Boskapel'. Het kerkgebouw aan de Grothelaan is in beheer bij een afzonderlijke stichting ('De Springplank'). Behalve de kerk heeft ook de dagopvang van ouderen onderdak in het gebouw. Na de landelijke vorming van de Protestantse kerk in Nederland (PKN) in 2004 is de naam van de gemeente veranderd in Protestantse gemeente de Boskapel te Groenekan.

In de media II

Herinneringsboek over de Boskapel

Afbeeldingen