Handelingen

Heeten, Koopmansstraat 6 - Maria Onbevlekt Ontvangen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Raalte
Plaats: Heeten
Adres: Koopmansstraat 6
Postcode: 8111AP
Sonneveld-index: 10252
Jaar ingebruikname: 1892
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32277


Geschiedenis

Neogotische kerk met toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, gewijd 1892, W.V.A. Tepe. Driebeukige hallenkerk, enigszins geinspireerd op de Westfaalse gotiek met wijde intercolumniën (spanwijdten van de bogen in de lengterichting van de kerk) tussen de zuilen. Driezijdig gesloten transeptarmen, driezijdig gesloten koor met aan weerszijden diagonaal geplaatste polygonale (veelhoekige) kapellen als overgang naar het transept. De zijbeuken hebben aan de westzijde driezijdige sluitingen. Gekoppelde vensters in elk der beide schiptraveeën. Toren met in de klokkenverdieping in ieder gevelvlak een brede spitsboognis, geflankeerd door twee smalle. Kalkstenen hoogaltaar van F.W. Mengelberg. Mechanisch torenuuwerk, F. van de Kerkhof en Zonen, Aarle-Rixtel met elektrische opwinding.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door orgelmaker Elberink in 1870 (met gebruikmaking van materiaal van het oude orgel van Naber). In de oorlog is het orgel zwaar beschadigd geraakt en firma Elbertse herstelde het orgel in 1946/1947. In 2000 is het orgel nogmaals gerestaureerd door dezelfde firma.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon in 1878 voor het Sint Andreasklooster in Utrecht. In 1986 is het orgel geplaatst in de kapel van de Zusters Franciscanessen in Aerdenhout (België). Sinds 1998 staat het orgel in Heeten.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur