Handelingen

Hilversum, Dalweg 8a - De Schuilhof

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Geref. Kerk Vrijgemaakt
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Hilversum
Plaats: Hilversum
Adres: Dalweg 8a
Postcode: 1217HZ
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Begel/vd Dijk
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis 1

Onopvallend kerkgebouw, achter woning. Door brand verwoest in 1990.


Algemene gegevens
Genootschap : Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
Gemeente : Hilversum
Plaats : Hilversum
Adres : Dalweg 8a
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1992
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : De Schuilhof
Architect :
Monument-status: geen
Inventarisatienummer: 00295

Geschiedenis 2

Herbouwd, na uitbranden van het eerdere kerkgebouw.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 24 januari 2011.

De drie kerkenraden van de gemeentes van de Schuilhofkerk (gereformeerde kerk vrijgemaakt), de Pniëlkerk (christelijke gereformeerde kerk (cgk)) en de Rehobothkerk (cgk) in Hilversum hebben op 2 januari in een gezamenlijke dienst een intentieverklaring ondertekend. Daarin spreken zij uit dat ze de bestaande samenwerking verder gaan uitbouwen, om per 1 januari 2013 als één kerk (samenwerkingsgemeente) naar buiten te treden.

De drie kerken werken sinds 2001 nauw met elkaar samen. In de zomerperiode en op christelijke feestdagen beleggen ze gezamenlijke diensten. Sinds 2009 worden de catechisaties gezamenlijk gegeven. In 2010 was er een gezamenlijke belijdenisdienst. De predikanten gaan regelmatig in elkaars kerken voor en ook op het gebied van evangelisatie en diaconaat worden de handen ineengeslagen.

Ds. W. van ’t Spijker (CGK) deelde onlangs mee dat het streven is om in 2013 één kerkenraad te hebben met drie preekplekken en drie predikanten. Hij benadrukt dat de gemeenten, die samen ongeveer duizend leden tellen, niet uit nood naar elkaar toegroeien. „Onze belangrijkste drijfveer is het streven naar eenheid. We denken zelfs aan uitbreiding, bijvoorbeeld in Hilversum-Noord. Mogelijk kunnen we elders een nieuwe kerk stichten voor een ander publiek. Door de samenwerking kunnen we ons met die vragen gaan bezighouden.”