Handelingen

Hout-Blerick, Kerkplein 1 - Jozef

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozef
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Venlo
Plaats: Hout-Blerick
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 5926RG
Sonneveld-index: 12629
Jaar ingebruikname: 1934
Architect: Rats, A.J.; Stoks, F.H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

De oorspronkelijke kerk uit 1934 was een schepping van de architect A. Rats. Deze kerk is op 20 november 1944 door oorlogshandelingen verwoest. Het hele westelijk deel was vernield, en de gewelven ingestort. De verwoesting was dermate dat alleen de fundamenten nog zichtbaar waren. Hert torenuurwerk was vernield, evenals het harmonium, de banken en de kruiswegstaties. De klokken waren al in 1942 door de bezetter geroofd. Direct na de bevrijding werden de missen gelezen in de kelders van verschillende parochianen. Kort daarna werd de zaal Custers voor dit doel in gebruik genomen, maar ook die was te klein. Vanaf 11 maart 1945 werd daarom de zaal Lemmen als noodkerk ingericht. Deze brandde in 1946 af, zodat de zaal Custers wederom uitkomst moest bieden. Zaal Lemmen werd ondertussen opgeknapt en gekocht, zodat deze als permanente noodkerk gebruikt kon worden. Deze noodkerk werd in 1958 in gebruik genomen als bewaarschool, die het pand op haar beurt in 1969 heeft verlaten.

In 1950 heeft het kerkbestuur besloten om Rats, de architect van de vernielde kerk, als architect te vragen, met Stoks als tweede architect.In 1953 de gewijzigde herbouwde kerk in gebruik genomen. (Bronnen:[1] en De verwoeste kerken van Limburg, A. van Rijswijck, pr)

  • 2021 - Het is te duur om de Sint-Josephkerk in Hout-Blerick te verwarmen en onderhouden voor een handjevol kerkgangers. Daarom gaat de kerk in de verkoop.

In de media

Uit Limburger Koerier, 10 Mei 1938.

Zondagmiddag bracht Mgr. Dr. Lemmens zijn eerste officieele bezoek aan de jonge St. Joseph-parochie te Hout-Blerick, welk bezoek tevens gecombineerd werd met de consecratie van de nieuwe kerk op Maandag 9 Mei. Hout-Blerick, dat zich wekenlang op dit hooge bezoek had voorbereid, heeft Monseigneur een zoo luisterrijk mogelijke ontvangst bereid. De straten waren feestelijk en smaakvol versierd en alle vereenigingen namen aan den luisterrijken intocht van Vader Bisschop deel en hadden zich opgesteld aan de grens van de parochie. Hier arriveerde Monseigneur om half vier en werd terstond namens de gemeentenaren van Blerick verwelkomd door burgemeester Chr. Janssens. Spr. wees er in zijn welkomstwoord op, dat er een goede samenwerking heerschte tusschen gemeente en kerkelijke overheid, hetgeen wel duidelijk bleek uit de groote subsidie die de gemeente Maasbree destijds aan den bouw van deze nieuwe kerk verleende. Spr. hoopte, dat deze samenwerking ook in de toekomst zou mogen voortduren bij den bouw van patronaten, jeugdhuizen, enz. waarbij ook tevens de werkloosheid bestreden zou worden. Vader Bisschop beantwoordde de welkomstrede van Burgemeester Chr. Janssens en dankte hem voor zijn hartelijke woorden, terwijl hij tevens den gemeenteraad dankte voor de goed samenwerking. Vader Bisschop voelde zich gelukkig, dat het voltallige gemeentebestuur bij deze ontvangst tegenwoordig had willen zijn. Na deze verwelkoming defileerden de Hout-Blericksche vereenigingen voor den hoogen bezoeker en werd Monseigneur in plechtige processie naar de kerk geleid. Aan den ingang van 't dorp werden hem door bruidjes en herdertjes bloemen aangeboden, hetgeen gepaard ging van de gebruikelijke versjes. Hierna trok de stoet verder door de versierde straten tot voor de kerk, waar Monseigneur door Rector Crasbom verwelkomd werd. Rector Crasborn gaf Monseigneur de verzekering dat hij in Hout-Blerick door een diep-geloovig volk als drager van het hoogste kerkelijke gezag in het kerkgebouw werd binnengehaald. Tot nu toe ontbrak aan dit schoone kerkgebouw iets, aldus spr., en dit was de plechtige consecratie. Rector Crasborn dankte Monseigneur dat hij thans deze plechtigheid wilde verrichten en bracht tevens hulde aan den stichter der kerk, aan den ZeerEerw. Heer Pastoor Rieter, thans rustend te Hout-Blerick. Monseigneur beantwoordde in een gloedvolle opwekking tot de geloovigen dit welkomstwoord en spoorde de parochianen van Hout-Blerick aan hun geloof te bewaren en nog te versterken. Hierna betrad Monseigneur Lemmens het kerkgebouw en diende het H. Vormsel toe, waarna een plechtig Pontificaal Lof gecelebreerd werd. Na deze plechtigheden vertrok Monseigner Lemmens naar de St. Lambertusparochie te Blerick, waar zich een groote menigte geloovigen in de kerk verzameld had voor het Pontificale Lof, dat Monseigneur ook hier celebreerde. Gedurende dit Lof installeerde Vader Bisschop de nieuwe leden van de K.J.V. en hield vanaf den kansel een toespraak tot de talrijke geloovigen. Tijdens het Lof werd Monseigneur geassisteerd door Pastoor Geelen, Pastoor Lenaerts, kapelaan Janssen en den Eerw. Pater, die het triduüm geleid had, dat aan deze plechtige installatie was voorafgegaan. Na deze plechtigheid in de St. Lambertusparochie begaf Monseigneur, die toch zeer vermoeid moest zijn, zich naar Hout-Blerick terug, waar hij de gast was van Rector Crasborn. In den loop van den avond bracht de Fanfare De Echo Vader Bisschop een serenade, die tot een spontane huldiging van het Hout-Blericksche volk uitgroeide.

Het groote feit, de kerkconsecratie, had daarna Maandagmorgen plaats. Des morgens om acht uur las Mgr. Lemmens een stille Parochie-mis en deelde hij persoonlijk aan de geloovigen de H. Communie uit. Hierna had de plechtige consecratie plaats, waarbij de geloovigen niet in het kerkgebouw mogen worden toegelaten. Na de plechtige consecratie had een Hoogmis plaats in de pas-geconsacreerde kerk, waarbij Monseigneur pontificale assistentie verleende. Deze Hoogmis werd opgedragen door Pastoor Rieter, terwijl als diaken en subdiaken fungeerden Pastoor Lenaerts en Rector Crasborn. Monseigneur werd geassisteerd door den HoogEerw. Heer Deken van Oppen. Voor Hout-Blerick waren het eenige onvergetelijke dagen, die niet weinig hebben bijgedragen tot versterking van het geloof.

Externe links

Afbeeldingen

Oorlogsschade

De opnieuw opgebouwde kerk