Handelingen

Jouswier, Bergsmawei 3 - Petruskerk (13e - 2003)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petruskerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Jouswier
Adres: Bergsmawei 3
Postcode: 9124ES
Inventarisatienummer: 09157
Jaar ingebruikname: 13 e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik 2003
Monument status: Rijksmonument 31575

Geschiedenis

Buiten gebruik in 2003.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk en toren. Slechts door enkele boerenbehuizingen omgeven vierzijdig gesloten kerkje, wellicht 14e eeuws, thans bepleisterd. Wat jongere later nog ommetselde toren. Inwendig drie grote rouwkassen voor Willem Bergsma uit 1774, Lucia Petronella Bergsma uit 1831 en Remelia Schik uit 1792. Kabinetorgel in 1872 gemaakt door de Gebr. Adema. Klokkenstoel met klok van Hermanus, 1395, diam. 80 cm.


Gebouwomschrijving SKKN

De kerk van Jouswier werd in 1557 nieuw gebouwd op de grondslagen van een oudere voorgangster, mogelijk daterend uit de twaalfde eeuw en oorspronkelijk gewijd aan de H. Petrus. Bij de nieuwbouw werd royaal gebruik gemaakt van materiaal dat van de oude kerk afkomstig was. In 1580 ging de kerk over tot de reformatie. De huidige toren dateert uit 1752. Sindsdien werden diverse herstellingen/ restauraties uitgevoerd:

- 1770: restauratie: o.a. vernieuwing gewelf en dak - 1812-1815: verbouwing en restauratie: o.a. verhoging muren en aanbrenging galerij - 1823: vervanging vensters - 1858: vernieuwing tongewelf - 1876: bepleistering en beschildering buitenmuren - 1915: vernieuwing bepleistering buitenmuren en ommanteling oude toren

In de jaren 1977-1979 en opnieuw 1988 hadden de laatste restauraties plaats, waarbij de pleisterlaag en de torenbeklamping werden verwijderd en de muren waar nodig hersteld werden. De leiding had architectenbureau P.B. Offringa te Groningen. Kerkelijk vormt Jouswier met Oostrum één gemeente, waarbij de diensten afwisselend in beide kerken gehouden worden. Kerkgebouw en biotoop

De kerk, die georiënteerd is, bestaat uit een eenbeukig ondiep schip en een vierzijdig gesloten koor. De toren tegen de westzijde heeft een zadeldak. De ingang van de kerk bevindt zich in de westzijde van de zuidwand en tegenover de ingang, tegen de noordwand van het schip, is de consistorie gesitueerd. De kerk staat midden op een begraafplaats op een terp, te midden van een handvol boerderijen. Het dorp is bereikbaar via een verharde landweg, die uitkomt op de weg van Ee naar Dokkum.

De Hervormde gemeente Ee/Oostrum/Jouswier heeft de kerken van Oostrum en Jouswier afgestoten. Het kerkelijke werk concentreert zich op de kerk van Ee. De NH gemeente Ee/Oostrum/Jouswier heeft de Petruskerk van Jouswier overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. (50-03/52-04)


Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur