Handelingen

Jubbega, K. Molweg 19 - Kerkje 1621

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kerkje 1621
Genootschap: PKN Jubbega - Schurega - Hoornsterzwaag
Provincie: Friesland
Gemeente: Heerenveen
Plaats: Jubbega
Adres: Klaas Molweg 19
Postcode: 8411XN
Inventarisatienummer: 09158
Jaar ingebruikname: 1864
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

In 1570 besloten de twee parochies Jubbega en Schurega om samen een kerk te bouwen op de huidige plek van het kerkje van Schurega. De kerk werd in 1579 opgeleverd. Volgens een tekening van Jacobus Stellingwerf stond er in 1722 een kerkje met klokkenstoel in Jubbega. Het kerkhof daarbij werd nog tot in de 19de eeuw vermeld in de Atlas Eekhoff, 1849.

Jubbega aan de Vaart

Ooit hadden Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag vijf kerken. In het Gereformeerde Lytshus (1959, arch. Bosma en L. van Houten) aan de Schoterlandseweg 30 te Hoornsterzwaag is zondag 6 november 2005 de laatste dienst gehouden. Al vanaf 1977 was het de SoW-kerk van Hoornsterzwaag. De kerk uit 1960 is per 15 november 2005 verkocht aan de Vrijmetselaars van Heerenveen. Na de vorming van de PKN-gemeente Jubbega-Schurega-Hoornsterzwaag is besloten de Ned. Hervormde kerk van Jubbega aan de K. Molweg 19 tot PKN-kerk te maken. De kerk is van 1864. Het gebouw is gerestaureerd en naar een ontwerp van Cor Booy uit Tjerkgaast heeft glazenier K. van der Wal te Hemelum een tweetal glas-in-lood ramen aangebracht in 2006. (55-06/60-08)

Door de verkoop van de Gereformeerde kerk van Hoornsterzwaag was er geld om een strak en modern ontmoetingscentrum te bouwen, genaamd de Beage. Het ontwerp is van architect Grietzen Bergsma uit Wijtgaard. Zaterdag 20 september 2008 is het in gebruik genomen. (61-09). Het is een aanbouw die met twee gangen met de kerk is verbonden. Op de binnenplaats tussen de kerk en de Beage staat de weerhaan van de verkochte kerk de Lantaerne. In 2010/2011 zijn door Folkert Beenen in de Beage wandschilderijen aangebracht van de 5 voormalige kerkelijke gebouwen: de kerk aan de K. Molweg zelf, de kerk van Schurega, de Ned. Hervormde kerk van Hoornsterzwaag (kerkje 1621), de voormalige Gereformeerde kerk aan de Schoterlandseweg in Hoornsterzwaag en De Lantearne. Tevens is door Folkert Beenen een wandschilderij van een turfschip met een vrouw en kind in de Beage gemaakt.

Orgel

In 1911 bouwt J. Proper (Kampen) een orgel voor de kerk van Jubbega. Bij de bouw maakt hij gebruik van oud materiaal, zeer waarschijnlijk afkomstig van het door hem ingenomen orgel van de Hervormde Kerk te Diepenveen. Dit orgel werd in 1726 gebouwd door Jann Werner Dütsch voor de Hervormde Kerk in Terborg. In 1848 plaatst C.F.A. Naber het over naar Diepenveen. In Jubbega doet het orgel dienst tot 1976. Het binnenwerk wordt in dat jaar verwijderd en gebruikt bij de reconstructie van het orgel in de Hervormde Kerk te Bennebroek.

Momenteel maakt men gebruik van een elektronisch imitatie-orgel (Content type 2430). De luidsprekers staan in de lege orgelkas van Proper.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur