Handelingen

Kedichem, Kerkstraat 18 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Kedichem
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Vijfheerenlanden
Plaats: Kedichem
Adres: Kerkstraat 18
Postcode: 4247EL
Sonneveld-index: 02420
Jaar ingebruikname: 1867
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 347960 (kerk); 23542 (toren)

Geschiedenis

Neoclassicistische kerk tegen middeleeuwse toren.

In het midden van de 14de eeuw gebouwde bakstenen toren, verhoogd in de 16de eeuw en voorzien van een ingesnoerde spits. Ter vervanging van de bijbehorende middeleeuwse kerk werd in 1867 het huidige neoclassicistische kerkgebouw tegen de overgebleven toren aan gebouwd. Naar verluidt werden de stenen van de voormalige kerk gebruikt voor het fundament van het nieuwe gebouw. Inventaris uit de bouwtijd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Op hoge, gecementeerde sokkel met blokgroeven, in baksteen onder leien zadeldak opgetrokken KERKGEBOUW, blijkens gedenksteen gebouwd in 1867, in eclectische trant bij een Middeleeuwse toren (reeds beschermd). (Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed)

De eenbeukige kerk is voorzien van rondboogvensters met vierpasvormen in de lange gevels, en van roosvensters boven de zij-ingang en in de korte tuitgevel; voorts van rechte gootlijsten op klossen en steunberen.

Inwendig bevat de zaalkerk een gepleisterd, gedrukt tongewelf met twee geornamenteerde, cirkelvormige luchtroosters. Eenklaviers mechanisch orgel uit het midden van de 18e eeuw, maker anoniem, afkomstig uit het gebouw van de Vereniging voor Evangelisatie Bethel, Menso Altingstraat 20 te Sleen (v/h mon.nr 468532).

Eenvoudige dorpskerk van karakteristieke midden-19e-eeuwse architectuur bij een laat-Gotische toren met spits, en als zodanig van belang.

Toren

De toren is Rijksmonument. De omschrijving luidt: Bij de in 1867 opgetrokken herv. kerk is de laatgotische toren van de oude dorpskerk bewaard gebleven. Klokkenstoel met klok van P. van Trier, 1625, diam. 105 cm. (Bron: Rijksdienst voor cultureel erfgoed)

Orgel

Het orgel van de Hervormde Kerk in Kedichem is oorspronkelijk in 1735 gebouwd voor een onbekende kerk in het westen van Nederland, mogelijk een Rooms-Katholieke schuilkerk. Het werd in 1794 door Gerstenhauer geplaatst in de Lutherse kerk te Medemblik. Hier bleef het in tot 1858, waarna het door Pieter Flaes in de Lutherse Kerk te Amsterdam is geplaatst. In 1880 werd het hier verwijderd, maar het is niet bekend wat er mee is gebeurd. In 1927 kwam het terecht in de Hervormde Evangelisatiekapel in Sleen. Het instrument werd in Sleen gebruikt tot 1976. In dat jaar kwam er een electronisch orgel in het gebouw, en bleef het oude orgel werkeloos in de kerk staan. Toen de kapel eind jaren tachtig werd gesloten is het orgel gekocht door de firma Reil en opgeslagen in hun werkplaats. In 2003 kon het na een grondige restauratie in de Hervormde Kerk te Kedichem worden geplaatst. Het is het eerste pijporgel in deze kerk, waar tot 1967 een Frans drukwindharmonium en sinds 1967 een electronisch orgel was gebruikt. Adviseur bij de restauratie was Aart Bergwerff. Uitgangspunt was de toestand van 1794 te herstellen. Reil maakte een nieuwe Prestant 4' en verder werd ontbrekend pijpwerk aangevuld met deels nieuw en deels bestaand achttiende eeuws pijpwerk uit voorraad. Op 29 november 2003 is het orgel weer in gebruik genomen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel