Handelingen

Kiel-Windeweer, Pieter Venemakade 93 - De Amshoff

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Amshoff
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Groningen
Gemeente: Midden-Groningen
Plaats: Kiel-Windeweer
Adres: Pieter Venemakade 93
Postcode: 9605PK
Jaar ingebruikname: 1757
Architect:
Huidige bestemming: restaurant, logement
Monument status: Rijksmonument 22276

Geschiedenis

De kerk is sinds 1986 eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Nadat kerk en pastorie in 2001 werden gerestaureerd is De Amshoff behalve conferentiecentrum en erfgoedlogies, een culinaire buitenplaats geworden. Én er kan getrouwd worden.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde Kerk en pastorie uit 1757. Vergroot 1763.

Zaalgebouw met driezijdige sluiting in welks voorste gedeelte de pastorie is gehuisvest. Boven de pastoriegevel bevindt zich een dakschild, bekroond door een koepeltorentje. Zijmuren geschraagd door steunberen; kleine halfrond gesloten vensters. Haaks op de kerk gebouwde dienstvleugel onder zadeldak met eindschild waarboven schoorsteen met bord. Aan de kerkzijde tweede dergelijke schoorsteen. Orgelkas uit begin 19e eeuw. In de dakruiter klok van een anonieme gieter, 14e eeuw, diameter 55,5 cm.

De Ned. Herv. kerk en pastorie uit 1757 zijn in 1986 overgenomen door de Stichting Oude Groninger Kerken. Restauratie volgde. Op 9 juni 2001 is de kerk officieel weer in gebruik genomen. In de pastorie woont de beheerder. Daar zijn ook twee logiesappartementen. De kerk wordt gebruikt voor concerten, (trouw-) recepties en dergelijke passende bijeenkomsten. (47-02)

Externe links

Stichting Oude Groninger Kerken
Webside De Amshoff

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur