Handelingen

Krommenie, Snuiverstraat 2 - Petrus' Banden

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus' Banden
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Krommenie
Adres: Snuiverstraat 2
Postcode: 1561HD
Inventarisatienummer: 05830
Jaar ingebruikname: 1955
Architect: Lubbe, C.F.L. van der
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen


Geschiedenis

opname 1959 © AvD.


Verving een kerk uit de negentiende eeuw. Driebeukige basilicale kerk met pseudotransept (dwarsschip) in traditionalistische vormen, sterk beïnvloed door het romaans. De oorspronkelijk ontworpen fronttoren is niet uitgevoerd. In plaats daarvan staat op de voorgevel een kleine klokkenpyloon. Het brede middenschip is gebaseerd op het concept van de volkskerk uit begin twintigste eeuw.

In (ongeveer) de jaren 1980 is de kerkruimte verkleind, door inbouw van een ontmoetingsruimte achterin, onder de orgelgalerij. Daarbij zijn zes van de 14 (interessante, gebeeldhouwde, stenen) kruiswegstaties, die zich oorspronkelijk achterin de kerk bevonden, herplaatst in de ingebouwde muur tussen ontmoetingsruimte en kerkzaal. In 2007 heeft binnen deze kerkzaal opnieuw een aanpassing plaatsgevonden: nieuwe vloer en wijziging/reductie van opstelling/aantal kerkbanken. In deze kerk bevinden zich enkele interessante glas-in-loodramen: links van het koor een raam van 3 panelen; rechtsachter, in de O.L.V. Kapel, nu bereikbaar vanuit de ontmoetingsruimte, 3 kleine ramen met bloemvoorstellingen, gesigneerd door glazenier Frans Balendong uit Haarlem.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma Jos H. Vermeulen in 1954. Men maakte destijds gebruik van veel onderdelen van het oude orgel (gebouwd door I. Reichner in 1806). De oude kas is destijds verkocht aan de Lodewijkskerk in Leiden. Het orgel bestaat uit een hoofd- en een koororgel. De originele speeltafel staat bij het koororgel, waarop zowel het hoofd- alsmede het koororgel bespeeld kan worden. Daarnaast is er een 2e speeltafel aanwezig, waarmee alleen het hoofdorgel bespeeld kan worden. In 2007 is het hoofdorgel naar voren geplaatst en is het koororgel ook verplaatst, zodat beide orgels beter tot hun recht komen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur