Handelingen

Krommeniedijk, Krommeniedijk 182 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Krommenie
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Krommeniedijk
Adres: Krommeniedijk 182
Postcode: 1562GT
Sonneveld-index: 05833
Jaar ingebruikname: 1755
Architect:
Huidige bestemming: hervormde kerk
Monument status: Rijksmonument 39970


Geschiedenis

In 1755 is de eerste steen gelegd voor het kerkgebouw dat in laat-renaissancestijl is opgetrokken. Het zaalkerkje herbergt onder meer een achttiende-eeuws orgel, een modelscheepje uit 1755 van een bewapende koopvaarder en een dertiental gebrandschilderde ramen met voorstellingen uit het Nieuwe Testament. In de consistoriekamer is een vroeg-zeventiende-eeuwse eikenhouten klustafel te bewonderen.

Aardige dorpskerk, nu behorend tot de PKN Gemeente Krommenie. Enkele keren per jaar worden hier nog kerkdiensten gehouden. Verder in gebruik voor diverse andere activiteiten, o.a. concerten. Eind 2009 - begin 2010 is de kerktoren gerestaureerd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. KERK. Eenbeukig gebouw, 1755, met gevels in Vingboonstrant (maar aan de oostzijde met rococo-details) een houten toren op de façade, twee uitgebouwde portalen, alsmede een aanbouw, XVIIIc, met de consistoriekamer. Vloer van tot plavuizen verwerkte grafzerken. Preekstoel en herenbank, XVIId, kerkbanken, XVIII. Koperen doopbekkenhouder, zandloperhouder en doopboog, XVIIc. Drie lichtkronen van koper, XVIIc. Scheepsmodel, 1755. Wandbord met reglement, 1679. Eenklaviers mechanisch orgel, gemaakt door anonieme makers. Windvoorziening, delen van het kastwerk en enig pijpwerk zijn deels 18e eeuws, voor het overige circa 1860 en jonger. Afkomstig uit het gebouw van de Hervormde Evangelisatie te Wormer. In 1965 verplaatst naar de hervormde kerk te Krommeniedijk. Gerestaureerd door de firma Flentrop in 1962 en 1985.

Orgel

Eénklaviers mechanisch orgel gemaakt door anonieme makers. Windvoorziening, delen van het kastwerk en enig pijpwerk zijn deels 18e eeuws, voor het overige ca. 1860 of jonger.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Glas-in-loodramen