Handelingen

Lexmond, Kortenhoevenseweg 4 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Utrecht
Gemeente: Vijfheerenlanden
Plaats: Lexmond
Adres: Kortenhoevenseweg 4
Postcode: 4128CL
Inventarisatienummer: 02578
Jaar ingebruikname: 14e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 25809

Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren.

Nederlands Hervormde kruiskerk, gotisch bouwwerk met toren uit de eerste helft van de 14e eeuw en schip en koor uit de tweede helft van de 14e eeuw. Het interieur bevat een Strumpfler orgel uit de 18e eeuw. Tevens bevinden zich in de kerk het wapenbord van het schuttersgilde en een rouwbord van de Heren van Brederode. In de kerk zijn grafzerken te vinden uit de 17e en 18e eeuw.

Monumentomschrijving Rijksdienst

14e-eeuwse KRUISKERK met eenbeukig schip en stoere toren, markant stuk baksteengotiek. De dwarspanden zijn in de 15e eeuw toegevoegd. De kerk is overwelfd met houten tongewelven. De sobere toren heeft aan drie zijden spitsbogige ingangen en in de klokkenverdieping gekoppelde galmgaten binnen spitsboognissen. Aan de voet van de slanke naaldspits een bakstenen balustrade met hoekpenanten. De kerk bezit twee 17e-eeuwse psalmbordjes, een tekstbord (1695), een rouwbord (XVIIb) en twee 17e-eeuwse koperen kronen. Orgel van J.S. Strumphler, gemaakt in 1791. Van het instrument is zeer veel verloren gegaan. In 1982 werd het orgel gereconstrueerd. Onder de bescherming vallen alleen de orgelkas en het nog aanwezige Strumphler-pijpwerk. Verscheidene zerken uit de 17e en 18e eeuw. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17de eeuw, is buiten gebruik gesteld.

Orgel

Strumpfler orgel uit de 18e eeuw.

Externe links

Afbeeldingen

  • Op zoek naar afbeeldingen interieur.