Handelingen

Lichtaard, Noardermieddyk 3 - Petruskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petruskerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Lichtaard
Adres: Noardermieddyk 3
Postcode: 9176GE
Sonneveld-index: 09284
Jaar ingebruikname: 16 e
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 15633

Geschiedenis

Het kerkgebouw , waarschijnlijk aan Petrus gewijd, staat op een terprestant dat dateert uit de voor-Romeinse ijzertijd. De kerk heeft een ingebouwde toren met houten zijschotten aan de noord- en zuidzijde. De kerk was oorspronkelijk een dochterkerk van de parochie van Hallum. Volgens een acte van 1550 moesten de parochianen van de Vlieterpen meewerken aan het uitgraven van de kerkhofgracht van Hallum. De kerk werd verbouwd in 1785. In 1851 werden de kerk en de toren grondig gerestaureerd. Waarschijnlijk is de toren later "ingebouwd". In 1973 is de kerk opnieuw gerestaureerd. De kerk bevat geen orgel. Het kerkje is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

  • Ook wordt de naam Getrudiskerk gebruikt.
  • 2022 - Archiefbureau Ruerd de Vries wordt de nieuwe huurder van de Petruskerk in Lichtaard. De Stichting is blij dat de kerk weer een bestemming krijgt.. De Vries heeft een eigen archiefbureau in Kollum. Behalve voor zijn bedrijf wil hij de Petruskerk ook gebruiken voor tentoonstellingen en bezinning. Het zal ook een plaats voor studie en gebed blijven. Hij houdt zich bezig met het bewerken van archieven van religieuze instellingen in opdracht van protestantse gemeenten, parochies, kloosters en overheidsinstellingen. Onlangs digitaliseerde zijn bedrijf de collectie van en over Titus Brandsma (1881-1942)
  • (Bron:Contactbrief 2022/149)

Petrus of Gertrudis

In een artikel in de publicatieband van de Stichting Alde Fryske Tsjerken uit 1972 schreef Herma M. van den Berg dat het opschrift op de klok uitsluitsel geeft over de patroonheilige van de kerk, en dat is Petrus. Zij stelt dat de vermelding van de patroonheilige Gertrudis (Geertruida) bij Lichtaard op een verwisseling met Lutkewierum berust, verwijzend naar J. Reitsma (Geestelijke opkomsten van Oostergo, 1888.) Dit standpunt verwoordt zij nogmaals in De Monumenten van Geschiedenis en Kust, Noordelijke Oostergo Ferwerderadeel, 1981.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Eenvoudig kerkje van ouder materiaal in 16e tot de 17e eeuw herbouwd; ingebouwde door zadeldak gedekte jongere toren. Het kerkje bezit een mooie 17e-eeuwse preekstoel met achterschot en klankbord. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van een anonieme gieter, 1404?, diameter 71 cm. en van een anonieme gieter, 14e eeuw (?), diameter 73 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, gemerkt 1713 HI en in 1977 gerestaureerd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur