Handelingen

Lobith, Markt 4 - Maria Onbevlekt Ontvangen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Zevenaar
Plaats: Lobith
Adres: Markt 4
Postcode: 6915AH
Sonneveld-index: 16457 en 11792
Jaar ingebruikname: 1887
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Neogotische kerk met toren. Verving een eerdere kerk. Uitbreiding met koor en transept in 1939 naar ontwerp van architect B. Koldewey. Ook kreeg toen de toren de huidige zadeldakvormige bekroning.

  • 2022 - Op basis van de voortgaande krimp in alle kerkelijke aangelegenheden, de feiten, waaruit blijkt dat de afgelopen vijf jaar de deelname aan kerkelijke activiteiten soms met meer dan de helft is afgenomen en de verwachtingen dat de motivatie van kerkbetrokken vrijwilligers hierdoor ook zal afnemen, heeft het parochiebestuur besloten de Martinuskerk in Doesburg, de Remigiuskerk in Duiven en de Maria Onbevlekt Ontvangenkerk in Lobith te sluiten. Daardoor zal de Andreaskerk in Zevenaar over enkele jaren de enige kerk zijn in Parochie Sint Willibrordus.


Rooms-Katholieke Parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Gebouwd in 1886 in sobere neogotische* stijl door architect W.V.A Tepe (uit Urecht), ter vervanging van een kerkje in Waterstaatsstijl uit 1842. In 1939 is het oorspronkelijke koor geheel vernieuwd en vergroot, evenals de top van de kerktoren. Dit werd gedaan door architect Koldewey. In 1945 is de kerk gerestaureerd na geleden te hebben van oorlogsschade. De kerk bevindt zich op het lager gelegen stuk grond dat wordt omsloten door de Dorpsdijk, de Walhof en de Markt. Vanaf de Markt is door middel van een pad dat recht op de toren afloopt de kerk bereikbaar en goed zichtbaar. Voor het overige gaat hij grotendeels schuil achter de bebouwing langs de omringende straten en het kerkhof met begroeiing aan de noordzijde. Aan de oostzijde is in 1890 de huidige pastorie gebouwd.

De kerk bestaat uit een driebeukig schip van vijf traveeën, uitlopend in een hoger koor (1939) en transeptarmen die slechts gering uitsteken ten opzichte van de zijbeuken. In de as van het schip bevindt zich de toren met de uit 1939 daterende beëindiging met een zadeldak en detaillering in de stijl van het koor. De gehele kerk is bedekt met leien. De hogere middenbeuk krijgt zijn licht door steeds twee spitsboogvensters per travee. De zijbeuken hebben per travee één spitsboogvenster met in geprofileerde baksteen opgetrokken traceringen. Tussen de traveeën steeds een steunbeer. Ter weerszijden van de toren een traptorentje dat aan de bovenzijde opgaat in de bouwmassa en de dakbedekking van de middenbeuk. De entree in de toren bevindt zich in dezelfde als het spitsboogvenster met traceringen erboven. De top van de toren heeft aan iedere zijde dubbele zeer hoge en gedeeltelijk open spitsboognissen. Het zadeldak is ingeklemd tussen hoger opgaande topgevels met uitkragende gootaansluiting. Het koor onderscheidt zich enigszins van het oudere deel van de kerk door de andere bouwstijl. Deze heeft hoger opgetrokken tussenmuren (transept) en eindmuur. Rechte koorsluiting. Zadeldak transept hoger dan schip, zadeldak koor iets lager, beide aan onderzijde geknikt. Transept afgedekt met lager lessenaarsdak. Het nieuwe deel valt op door de schoorsteenachtige hoger opgetrokken hoeken met ezelsrug (op de noordoosthoek een getrapte echte schoorsteen). Spitsboogvensters met natuurstenen aanzetstukken in tussenstijlen bij koppeling van drie vensters.

Het verbindingselement met de pastorie is plat afgedekt, met dezelfde gekoppelde spitsboogvensters als in koor. Overal glas-in-lood ramen met later op nauwelijks merkbare wijze aangebrachte voorzetramen.

Het interieur bestaat uit stenen gewelven. Met een eenvoudige kleurstelling die in het oude en nieuwe deel gelijk is. De oudere tegelvloer in schip geeft de grens met de nieuwbouw uit 1939 aan. Hoger gelegen koorvloer. De kruiswegstaties en het koorstuk in gebrandschilderd glas van Max Weisman (aangebracht in tijd van bouw koor).

• Met Neogotisch wordt een 19e eeuwse stroming in de bouwkunst verstaan die zich geheel heeft laten inspireren door de middeleeuwse gotiek.

• Pastorie aan de Dorpsdijk 51 te Lobith

In 1890 gebouwd door architect Alfred Tepe (uit Utrecht) op de plaats van het vroegere kostershuis en op de fundamenten van het Tolhuis dat hier ooit gestaan heeft. Voorheen bevond de pastorie zich aan de Dorpsdijk (vanaf 1795), het huidige pand op nr. 35 (zie beschrijving van dat pand). Tegelijk met de bouw van het nieuwe koor van de kerk in 1939 is een tussenelement gebouwd waardoor de kerk en de pastorie met elkaar verbonden zijn. Het hoge pand ligt aan de oostzijde van de kerk en achter de bebouwing langs de Dorpsdijk en de Walhof op een lager gelegen stuk grond. Aan de zuidzijde bevindt zich een oprijpad van grind en aan de noordzijde bevindt zich de tuin die grenst aan het kerkhof. De pastorie bestaat uit een rechthoekige grondvorm met onder het gehele pand een kelder, een iets hoger gelegen begane grondlaag, een verdiepingslaag en een stijl zadeldak (leien) met aan de westzijde een bredere dwarskap met gelijke nokhoogte. Alle topgevels zijn trapvormig en hebben een duidelijke neogotische* invulling met spitsboognissen. (Één hogere en breder in het midden, in de voor- en achtergevel voorzien van een raam en ter weerszijden een drietal nissen waarvan de middelste steeds de hoogste is).

Voorgevel: In het topgevelgedeelte zijn twee vensterassen met in de linker de entree met in geprofileerde geglazuurde steen opgetrokken omlijsting en bovenlicht met traceringen. Hardstenen trap (vijf optreden) met bordes en versierde gietijzeren balustrade voor de deur. Links van de deur een spitboogvormig smal venster naar de hal. Stolpramen met bovenlicht en korfboognis. Muizetand (ter hoogte van bovendorpel. Waterslaglijst aan onderzijde van nissen in topgevel en rijk versierde muurankers. Links bevindt zich een iets naar voren komende aanbouw met raam in kruiskozijn-vorm met op de eerste verdieping een balkon (waarschijnlijk niet uit 1890). Qua detaillering is deze aanbouw aangepast aan de rest, bij het balkon is tevens een sierrand in metselwerk. Rechterzijgevel: Deze bestaat uit drie vensterassen met vensters identiek aan die in de voorgevel. In de middelste bevindt zich een later aangebrachte deur die uitkomt op het bordes bovenaan de eveneens later aangebouwde trap. Onder de trap bevindt zich een toegangsdeur naar de kelder. In de middelste as een klein dakkapel vlak boven de goot met een leien spitsje afgedekt (identiek aan de dakkapellen van de kerk). Achtergevel: Hier is later een platte uitbouw tegenaan gebouwd met een houten serre-deel, rechts met glas-in-lood en een gemetseld gedeelte links. De feitelijk zelfde indeling als de voorgevel is hierdoor in de achtergevel enigszins gewijzigd, onder andere door het aanbrengen van een toegang tot het platte dak. Rechts, iets terug bevindt zich het gedeelte met de dwarskap met daarin op de verdieping een raam identiek met de vensters in de overige gevels. Boven dit raam bevindt zich een kleine dakkapel gelijk aan die in de zijgevel. Linkerzijgevel: Deze heeft een brede trapvormige topgevel met drie vensterassen, gelijke vensters en afwerking als in de voorgevel. Rechts zijn later een drietal verticale glas-in-lood ramen aangebracht met segmentboogvormige beëindiging ten behoeve van een interne verbouwing voor de trappenhal. In de middelste nis van de topgevel is geen venster, maar ter weerszijden een klein vierruits venster. Op kelderhoogte bevinden zich in alle gevels diverse ramen (in de vensterassen). • Met Neogotisch wordt een 19e eeuwse stroming in de bouwkunst verstaan die zich geheel heeft laten inspireren door de middeleeuwse gotiek.

  • Bron: website gemeente Rijnwaarden (www.rijnwaarden.nl)

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur