Handelingen

Loppersum, Kerkpad 1 - Petrus en Pauluskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrus en Pauluskerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Maarland
Provincie: Groningen
Gemeente: Eemsdelta
Plaats: Loppersum
Adres: Kerkpad 1
Postcode: 9919HG
Inventarisatienummer: 00998
Jaar ingebruikname: 1217
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 26265

Geschiedenis

Grote historische dorpskerk met zadeldaktoren.

Op 12 januari 2005 zijn de beide klokken weer in de toren van de Ned. Hervormde Petrus en Pauluskerk gehangen. Bij de grote klok, in 1397 door Albertus gegoten, was de kroon kapot. En in de in 1548 door Geert van Wou jr. gegoten kleine klok was een scheur ontstaan in de slagrand. De klokken zijn gerestaureerd door de firma Daelmans te Stiphout (Helmond). (54-05)

  • 2019 - De kerk is overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. KERK. Na oorlogsschade gerestaureerde grote dorpskerk met zware westtoren. Eenbeukig 13de eeuws schip, waaraan in 1529 een zuiderbeuk is toegevoegd. Iets ouder 13e eeuws dwarspand, waarvan de kruising met het schip in de 16e eeuw met netgewelven is overkluisd. De koorpartij bestaat uit twee driebeukige traveeën, waarvan de noordelijke in de sluiting de kerkekamer bevat en een tweede vertrek op de verdieping; de zuidelijke koorbeuk is recht gesloten, het koor zelve vijfzijdig. In de kerk laatgotische natuurstenen hekken tussen koor en kapellen, waarin houten deuren uit 1564. Op de gewelven van koor en noorderkapel en op de scheidingswand tussen koortraveeen en noorderkapel zijn gewelf en muurschilderingen uit de 15de eeuw bewaard. In de kerk voorts 17de eeuwse preekstoel met trap, achterschot en klankbord. Herenbank met gesneden bekroning van het ruggeschot en knoppen op de hoeken. Groot orgel in kas met renaissance-onderdelen. Instrument in 1735 gemaakt door A.A. Hinsz, met gebruikmaking van ouder pijpwerk. Talrijke zerken waaronder twee 16de eeuwse. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van Albertus, 1397, diam. 149 cm. en één van G. van Wou, 1548, diam. 115 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17de eeuw? In de consistorie tekening van het interieur voor de wijziging van 1832.

Orgel

Het Rijksmonumentale orgel van de Petrus en Pauluskerk is in 2019 constructietechnisch en visueel gereconstrueerd. Dat mag wel bijzonder genoemd worden aangezien de tegenwoordige opvatting is dat sporen uit elke periode in de geschiedenis van een monument cultuurhistorische waarde hebben. De balkons zijn aangevuld tot de maat die ze voor 1958 hadden en ze kregen hun kolommen terug, waardoor er weer een stabiel geheel is ontstaan. Ook verdwenen snijwerk is weer terug gebracht. Door de ingrepen is het instrument weer goed bespeelbaar geworden.

  • (Bron:contactbrief 139)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur