Handelingen

Malden, Kerkplein 4 - Antonius Abt

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius Abt
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Heumen
Plaats: Malden
Adres: Kerkplein 4
Postcode: 6581AC
Inventarisatienummer: 11823
Jaar ingebruikname: 1960
Architect: Bijnen, J.W.C.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Uiterst belangrijke moderne kerk.

De huidige St. Antonius Abtkerk vervangt de van oorsprong middeleeuwse voorganger, die in de naoorlogse jaren te klein was geworden.

De kerk werd ingewijd in 1960 en werd ontworpen door J.W.C.J. Bijnen (1916-1993), onder invloed van de Bossche School van Dom H. van der Laan. Het is een grote, rechthoekige zaalkerk, opgetrokken in breuksteen en beton, die aan drie zijden door een glas-in-loodwand wordt afgesloten. Op de zuidoostelijke hoek bevindt zich een semi-vrijstaande doopkapel, bekroond door een kleine klokkentoren. Aan de voorzijde staat een portaal met drie toegangen. De grote glas-in-loodwand uit de bouwtijd van J. Martens bevat een deels figuratieve voorstelling van onder andere de Wonderbaarlijke Visvangst.

De kerk is een belangrijk werk uit het oeuvre van Bijnen, waarbij destijds werd gepoogd de traditionele (liturgische) richtlijnen in de R.K. kerkbouw aan te laten sluiten bij een authentieke moderne stijl, mede beïnvloed door Van der Laan en de Franse architect Le Corbusier.

In de media

Uit De Erfgoedstem d.d. 3 september 2013

Erfgoedvereniging Bond Heemschut-Gelderland heeft de gemeente Heumen verzocht om de kerk van St. Antonius Abt met de aangrenzende pastorie te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst van Heumen. (Volledig bericht:[1])

Uit Faillissementsregister, d.d. 14 september 2015

In plaats van met ‘Beminde gelovigen’ sprak de pastoor van de Antonius Abtkerk in Malden zijn parochianen aan met ‘boeren’ en ‘domoren’. Deze oprispingen komen hem nu duur te staan. Zijn kerk is technisch failliet. Het broeit al een paar jaar in katholieke kringen van Malden, een ruwweg tienduizend inwoners tellend, van origine agrarisch dorp onder de rook van Nijmegen. De gelovigen voelen zich niet meer thuis in hun eigen Antonius Abtkerk, een modernistisch gebouw dat de in 1960 gesloopte middeleeuwse kerk verving. Blikvanger van het godshuis, opgetrokken in de sobere stijl van de Bossche School, is de massieve gevel van glas in lood waarin kunstenaar Jan Martens heeft weergegeven hoe Jezus door vis en brood te vermenigvuldigen nieuwe gelovigen aan zich wist te binden. Het glas is echter een façade die de leegloop van de kerk verhult. René Aarden, pastoor van Grave, werd verzocht zijn werkterrein uit te breiden met de parochie van Malden. Na een inspectie van de boekhouding van de Antonius Abtkerk luidt deze pastoor nu de noodklok. Om de lopende uitgaven voor onderhoud en exploitatie te kunnen betalen is minimaal 500.000 euro nodig, zo verklaart hij vandaag in De Gelderlander. ‘Het water staat ons aan de lippen. Als we open willen blijven, moeten we echt een flinke slag maken.’ Als gevolg van de conflictueuze relatie tussen zijn voorganger en de kerkgangers, is een van de vaste inkomstenbronnen, het rondje met de collectezak, nagenoeg opgedroogd. De pastoor zet nu een inzamelingsactie op touw. Ook al zouden de Maldenaren zich straks opeens van hun royale kant laten zien, het blijft de vraag of hun kerk nog lang open kan blijven. Het bisdom heeft vergevorderde plannen om de ontkerkelijking in de regio te bestrijden door begin volgend jaar verschillende parochies samen te voegen.

Afbeeldingen

Interieur