Handelingen

Metslawier, Tsjerkebuorren 7 - Doarpstsjerke

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Doarpstsjerke
Genootschap: Protestantse gemeente Metslawier - Niawier
Provincie: Friesland
Gemeente: Noardeast-Fryslân
Plaats: Metslawier
Adres: Tsjerkebuorren 7
Postcode:
Sonneveld-index: 09315
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: rijksmonument 31583Geschiedenis

Op 11 april 2010 zijn de Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken van Metslawier en Nijawier officieel gefuseerd tot: Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier.
Het kerkgenootschap heeft vijf gebouwen tot haar beschikking:

  • “Rehoboth” kerk Balthasar Bekkerstrjitte 27 te Metslawier
  • "De Schakel" Balthasar Bekkerstrjitte 27 te Metslawier
  • Doarpstsjerke Tsjerkebuorren 7 te Metslawier
  • Kleastertsjerke Tsjerkepaad 4 te Niawier
  • Doarpshûs “Nij Sion” Bornensisstrjitte 4 te Niawier

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Herv. Kerk en toren. Ter plaatse ener middeleeuwse kerk in 1776 opgetrokken kerkje met ingebouwde toren. In de kerk preekstoel, en herenbank, XVIII; twee grote zerken, een door mr B.G. XVI en een XVII; banken met koperen blakers XVIII, Rouwkas Bergsma 1793. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1819 gemaakt voor de Herv. Kerk te Spannum door Jan Radersma (overl. 1816) en zijn zoon Pieter. In 1913 geplaatst in Metslawier, waarbij het Rugwerk werd veranderd in een Bovenwerk. Bij de laatste restauratie in 1985 werd de Rugwerkkas gereconstrueerd. Klokkenstoel met klok van P. Overney, 1711 diam. 100 cm.

Op plaats van oude middeleeuwse kerk.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 april 2010.

De hervormde gemeente van Metslawier-Nijawier en de gereformeerde kerken te Metslawier en te Nijawier zijn zondag gefuseerd tot protestantse gemeente Metslawier-Niawier. De ondertekening van de fusieakte vond plaats in de gereformeerde kerk van Metslawier.

De samenwerking tussen de kerken in Noord-Friesland kreeg in 1999 gestalte door het vormen van een federatieve gemeente. Momenteel telt de gefuseerde gemeente ongeveer 800 leden. Ds. H. Veltman is daarvan predikant. De gemeente telt vier kerkgebouwen: twee in elk dorp. Bij toerbeurt wordt er in die gebouwen gekerkt.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel