Handelingen

Neede, Kerkplein 1 - Grote Kerk (1848 - 1945)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote Kerk
Genootschap: Nederlands Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Berkelland
Plaats: Neede
Adres: Kerkplein 1
Postcode: 7161DP
Inventarisatienummer: 11844
Jaar ingebruikname: 1848
Architect: Zalingen, J.B. van
Huidige bestemming: door brand verwoest
Monument status: geen


Geschiedenis

In 1846 werd een oudere kerk afgebroken, omdat deze te bouwvallig was geworden. Er werd toen deze zogenaamde "waterstaatskerk" gebouwd. Deze werd in 1929 gerestaureerd, waarbij men onder de opengebroken houten vloer enkele laatgotische sculpturen vond. Informatie over deze beelden is te vinden op de website van de "Stichting Behoud Needse Beelden".

In september 1945 brandden kerk en toren af, vermoedelijk door kortsluiting.

De toren uit 1508 werd daarna gerestaureerd en de kerk werd opnieuw gebouwd.

In mei 1929 werd met de restauratie gestart van de Hervormde Kerk in Neede. Om de centrale verwarming te kunnen aanleggen werd de houten vloer opengebroken. Daarbij stuitte men in het midden van het gebouw op brokstukken van een sculptuur. In het Oudheidkundig jaarboek van 1931 schrijft de heer C. van Engelen over deze gebeurtenis:

”Tot groote verbazing en ontsteltenis zelfs van de aanwezigen, werd het met doornen bekroonde hoofd van een Christus uitgegraven. Nu achtte men het noodzakelijk de autoriteiten te waarschuwen; burgemeester, predikant en kerkvoogden waren weldra ter plaatse en begrepen terstond, dat men hier met een belangrijke vondst te doen had”.

Aangenomen wordt dat de beelden tijdens de Hervorming van Neede in 1616 zijn vernietigd en daarna gemakshalve in de kerk in een open graf zijn geworpen. Toentertijd zijn ook de Middeleeuwse wandschilderingen achter witte kalk verdwenen. Bijzonder is dat de oude kerk in 1846 werd afgebroken en een nieuwe kerk op dezelfde plaats werd gebouwd, zonder dat dit de de rust van de begraven beelden heeft verstoord.

Afbeeldingen