Handelingen

Nieuwerkerk, Stationsstraat 11 - Gereformeerde Gemeente in Nederland

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente in Nederland
Genootschap: Geref. Gemeenten in Nederland
Provincie: Zeeland
Gemeente: Schouwen-Duiveland
Plaats: Nieuwerkerk
Adres: Stationsstraat 11
Postcode: 4306BC
Jaar ingebruikname: 1955
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Kerkzaal zonder toren.

Kerkgebouw

De Gereformeerde Gemeente in Nederland (Buiten Verband) houdt haar bijeenkomsten in een voormalige basisschool aan de Stationsstraat. In 1977 werd het kerkgebouw vergroot, dit vanwege de groei van de gemeente.

De kerk met 250 zitplaatsen is na de restauratie eind maart 2002 weer in gebruik genomen. Banken en kansel zijn vernieuwd.

In 2003-2004 werd de kerk van binnen geheel vernieuwd.

Gemeente

In 1954 verliet de meerderheid van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Nieuwerkerk het kerkverband, en sloot zich met een minderheid van de leden aan bij het in 1953 gevormde kerkverband van de Gereformeerde Gemeente in Nederland.

Op de ledenvergadering van 11 december 1980 werd besloten om uit het kerkverband van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te treden, en zich te voegen bij de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband). Ongeveer dertig personen waren het met deze stap niet eens, en zij sloten zich aan bij de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse.

Op 22 oktober 2008 besloot de classis Zuid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de gemeente van Nieuwerkerk toe te laten tot hun kerkverband. Reden dat Nieuwerkerk zich aansloot, was dat de gemeente zich niet meer thuis voelde in de Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband). Bij de toetreding tot de Gereformeerde Gemeente in Nederland telde de gemeente 162 leden en doopleden.

Nieuwsbericht

Uit het Reformatorisch Dagblad, 23 oktober 2008:

BRUINISSE - De classis Zuid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) heeft gisteravond de buitenverbandgemeente Nieuwerkerk (Zeeland) toegelaten tot haar kerkverband. Dat deelde de classis scriba A. J. Deurloo donderdagmorgen mee.

Het besluit om Nieuwerkerk toe te laten wordt definitief bekrachtigd op de volgende classisvergadering, van 8 april 2009. In de tussenliggende periode zullen in de gemeente Woord en sacramenten bediend worden door predikanten en studenten van de GGiN. Ds. A. Schultink uit Bruinisse is aangewezen als voorlopig consulent. Hij noemde het verblijdend dat er een einde komt aan een periode van 28 jaar, sinds de losmaking in 1980, waarin men gescheiden van elkaar optrok.

Namens Nieuwerkerk zei preses-ouderling G. R. J. van Heukelom dat zijn kerkenraad en gemeente zich „volkomen eensgeestes” voelen met de opvattingen omtrent leer en leven in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De gereformeerde gemeente in Nederland (buiten verband) te Nieuwerkerk besloot eerder deze maand unaniem te willen terugkeren naar de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (binnen verband). Doordat de buitenverbandgemeenten nog maar één predikant hebben, ds. A. Wink, die al langere tijd niet meer in staat is voor te gaan, werden in de gemeente al langere tijd geen sacramenten meer bediend. Dit punt bleek bij de classis niet bespreekbaar, waarna Nieuwerkerk aan de GGiN vroeg weer toegelaten te worden tot dat kerkverband. Nieuwerkerk telt 162 leden en doopleden.

Zeven gemeenten en drie predikanten maakten zich in 1980 en 1981 los van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). Het ging om de gemeenten Dinteloord, Gouda, Middelburg, Nieuwerkerk, Rijssen, Veenendaal en IJsselmuiden. De zeven gemeenten tellen in totaal 3000 leden en doopleden.

De drie predikanten waren ds. A. van den Berg te Gouda, ds. J. de Groot te Rijssen en ds. A. Wink te Veenendaal. Ds. De Groot en ds. Van den Berg overleden in 2004. Ds. Wink (83) is binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) de enige predikant. Vanwege ziekte is hij reeds geruime tijd niet in staat om voor te gaan.

Afbeeldingen