Handelingen

Nijmegen, Krayenhofflaan 275 - Heilig Hart van Jezus (1900 - 1970)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H. Hart van Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijmegen
Plaats: Nijmegen
Adres: Krayenhofflaan 275
Postcode: 6541PN
Jaar ingebruikname: 1900
Architect: Joling, A.
Huidige bestemming: door brand verwoest
inventarisatienummer 11977
Monument status: geen

Geschiedenis

Aardige neogotische kerk, opgezet als een driebeukige kruisbasiliek met breed middenschip, smalle zijbeuken en driezijdig gesloten transept. Traptorentje naast voorgevel, en angelustorentje op de kruising. De kerk, ontworpen door A. Joling, toonde architectonisch grote invloed van het late werk van diens leermeester P.J.H. Cuypers. Eerste steen 4 april 1899; in gebruik 1900.

Gebouwd in een arbeiderswijk vlak achter (= ten westen van) spoorlijn en station Nijmegen.

Eind jaren 1960 was er een serieuze discussie binnen de parochie over de toekomst van dit kerkgebouw. Zonder veel ophef is de kerk buiten gebruik gesteld in 1970. Vanaf 1971 was het kerkgebouw in gebruik als meubelmagazijn/opslagruimte. Door brand geheel verwoest op 11 oktober 1977.

Deze R.K. parochie had sinds 1970, ter vervanging van het onderhavige kerkgebouw, tot aan haar opheffing de voormalige Nederlands Hervormde Thomaskerk aan de Oude Heselaan 171 a in gebruik.


Geschiedenis vervolg

Parochie Heilig Hart van Jezus Nijmegen

Begin 1896 kocht de parochie van de H. Antonius Abt van Neerbosch een stuk grond nabij de Koninginnelaan-Krayenhofflaan. Met het oog op de uitbreiding van de stad buiten de Hezelpoort, de buurtschap de Koninginnelaan, en omdat de bevolking doodarm was en de jeugd van elk godsdienstonderwijs verstoken bleef, besloot de parochie daar een kerk en school te bouwen. Om voorlopig enigzins aan die behoefte tegemoet te komen, bouwde pastoor Zegers in 1897 op dit terrein een huis, dat moest dienen tot bewaarschool. Twee Dominicanessen uit Neerbosch belastten zich met het onderricht. In 1898 werd een geschikter terrein aan de Koninginnelaan aangekocht voor de bouw van een kerk. Op 22 december 1898 werd de bouw van de kerk, die toegewijd zou worden aan het H. Hart, aanbesteed, gebouwd door architekt Joling uit Amsterdam en op 1 mei 1900 in gebruik genomen. De Koninginnelaan werd in 1900 gedeeltelijk omgedoopt tot Krayenhofflaan. In 1901 werd bij de kerk een pastorie gebouwd. Vervolgens werd in 1904 een zusterhuis met scholen aan de Krayenhofflaan gebouwd. Deze scholen moesten al in 1906 worden uitgebreid, evenals het klooster. Was de H. Hartkerk aanvankelijk een hulpkerk, onder een rector van de parochie van de H. Antonius Abt te Neerbosch, op 17 oktober 1921, werd zij zelfstandig. Bij de bombardementen van februari en september 1944 werd de kerk ernstig beschadigd. Omdat het kerkgebouw door de voortgaande ontkerkelijking te groot werd, werd in 1970 de Thomaskerk aan de pastoor Zegersstraat / 2e Oude Heselaan gekocht van de Nederlands Hervormde Gemeente. De oude H. Hartkerk was verkocht aan de meubelzaak Vissers : "Vissers in de Kerk" en brandde eind 1977 tot de grond toe af. Ook de pastorie was verkocht. Met ingang van 1 januari 1970 ging de parochie van het H. Hart samenwerken met de parochies van de H. Theresia en van de H. Thomas à Villanova. Op 1 juli 1986 trokken de Dominicanen zich terug uit de H. Hartparochie.

  • (Bron: huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl )