Handelingen

Oudorp, Kerklaan 4 - De Terp

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Terp
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Alkmaar
Plaats: Oudorp
Adres: Kerklaan 4
Postcode: 1829BS
Inventarisatienummer: 06001
Jaar ingebruikname: 1868
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 7474


Geschiedenis

Kleine zaalkerk met toren. Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk. Van dit gebouw maakte ook de Nederlands Gereformeerde Kerk een aantal jaren gebruik. Buiten gebruik gesteld door de PKN Alkmaar in 2015.

opname 14-09-2008 © Leon Bok

Omschrijving Rijksdienst

Eenvoudig zaalkerkje ter plaatse van middeleeuws kerkgebouw, in 1858 grotendeels herbouwd met behoud van laat 16e eeuwse kap. Voorgevel 1867 na afbraak van de in 1858 gespaarde toren en dakruiter uit 1884. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1877 gemaakt door L. Ypma.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad 31 mei 2013

De protestantse gemeente Alkmaar gaat drie kerken afstoten en houdt er twee over. De gemeente heeft dat besluit maandag genomen vanwege teruglopend kerkbezoek en afnemende inkomsten. De drie gebouwen die zullen gaan sluiten, zijn De Terp in Oudorp, ’t Trefpunt in het zuiden van Alkmaar en de Kapelkerk in het stadscentrum. De protestantse gemeente zal nog samenkomen in de Immanuëlkerk, in De Blije Mare, en de Vrijheidskerk. Dat maakte de kerkenraad van de protestantse gemeente deze week bekend. De Terp en de Kapelkerk hebben een monumentale status. De protestantse gemeente hoopt dat deze gebouwen een passende herbestemming krijgen. Zo kunnen de kerkgebouwen ondergebracht worden in een stichting als Stichting Oude Hollandse Kerken. De gereformeerde kerk vrijgemaakt, die de Kapelkerk huurt, heeft interesse getoond om het gebouw te kopen.

De laatste kerkdienst van De Terp, waar nog reguliere diensten worden gehouden, staat gepland voor 26 januari 2014.

  • Uit De Erfgoedstem , 11 november 2015

De Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA) draagt in november 2015 het eigendom van de kerk ‘De Terp’ over aan BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed. Voor Oudorp betekent dit dat de karakteristieke kerk behouden blijft als beeldbepalend monument in de historische dorpskern. Een resultaat dat behaald kon worden dankzij de inzet van de Protestantse Gemeente Alkmaar en talloze vrijwilligers, die zich gaan inzetten om de kerk voortaan te exploiteren. Het komende jaar wordt groot onderhoud gepleegd aan de kerk. Waar nodig en indien mogelijk wordt de kerk, samen met de toren, gerestaureerd. BOEi heeft hiertoe een subsiedieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland. Zowel de Protestantse Gemeente Alkmaar als de burgerlijke gemeente Alkmaar zijn bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het toekomstig onderhoud. In 2013 besloot de kerkenraad vanwege een dalend ledenaantal en daarmee dalende inkomsten om drie van de vijf kerkgebouwen te verkopen. De sierlijke kerk ‘De Terp’ was hier één van, omdat het te klein is om te kunnen fungeren als één van de twee overgebleven kerkgebouwen. Om de kerk te behouden voor het dorp werd gezocht naar een nieuwe eigenaar die het behoud van monumentaal erfgoed nastreeft. Die werd gevonden in BOEi, een organisatie die zich ten doel stelt cultureel erfgoed te restaureren en te herstemmen. Industriële, religieuze en agrarische gebouwen met een belangrijke historische waarde worden hierdoor behouden voor toekomstige generaties.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur