Handelingen

Overleg

Amsterdam, Jacob van Lennepkade 211 - Vincentius à Paulo

Uit Reliwiki

Hierbij noteer ik, JvN, met deze St. Vincentius in Amsterdam als uiterst concreet voorbeeld, het permanente probleem van inconsistentie en "verontreiniging", wegens dubbeltellingen, op ReliWiki: enerzijds wordt eenzelfde kerkgebouw soms wel 3 keer als apart object benoemd, als het b.v. in gebruik is (geweest) bij 3 verschillende kerkgenootschappen, mijns inziens is dit 1 object; erger nog, als zo'n kerk een andere naam krijgt, hetgeen vaak voorkomt, verschijnt ditzelfde kerkgebouw nog eens voor een 4e keer als apart object op ReliWiki; anderzijds worden soms 2 volstrekt verschillende kerkgebouwen, zoals in dit geval, m.i. ten onrechte onder eenzelfde objectnummer geplaatst. Volgens mijn logica gaat het er bij ReliWiki primair om, vast te leggen welke verschillende kerkgebouwen er (hebben) bestaan, waarbij per kerkgebouw (= object) informatie over gebruik door meerdere kerkgenootschappen, zowel in loop tijd, na elkaar, als wellicht ook nu, gelijktijdig, natuurlijk heel nuttig is. Volgens mijn logica, die volgens mij ook die van ReliWiki is, behoren de oude en nieuwe St. Vincentiuskerk Amsterdam als 2 aparte objecten, ook al hebben ze dezelfde naam, en hetzelfde adres, op ReliWiki te worden opgevoerd. Zelf heb ik op ReliWiki op dit punt nog nooit iets veranderd/gecorrigeerd; diverse andere mensen die regelmatig aan ReliWiki bijdragen wel, volgens mij meestal op de juiste wijze, door dubbel getelde objecten samen te voegen en vervolgens overbodige objecten te verwijderen; maar volgens mij soms ook onjuiste wijze, door b.v. 2 geheel verschillende kerkgebouwen ten onrechte samen te voegen tot 1 object. Misschien is een duidelijker instructie op dit punt handig ?

(verplaatst door Erwin van Pelt 29 mei 2009 12:06 (UTC))

Ik sluit me bij deze kritiek aan. Zie ook mijn opmerking op de overlegpagina bij Hattemerbroek, Zuiderzeestraatweg 7 - O.L. Vrouw ten Hemelopneming, waar een reeds lang geleden gesloopte kerk uit 1859 ontworpen blijkt te zijn door de 20e eeuwse architect H.C.M. van Beers en de sloop niet heeft kunnen verhinderen dat ik er vorig jaar nog foto's van maakte. Zo zijn er tal van voorbeelden van inconsistentie. Waar blijft de centrale plaats voor overleg en discussie zodat dit soort zaken aangekaart kan worden? Archimon 29 mei 2009 12:58 (UTC)

Verholpen