Handelingen

Overleg categorie

Overleg categorie:Gemeente Noardeast-Fryslân

Uit Reliwiki

Stad en dorpen

In de gemeente bevinden zich de volgende officiële woonplaatsen (steden en dorpen):

Nederlandse naam Friese naam aantal inwoners
Aalsum Ealsum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Anjum Eanjum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Augsbuurt Lytsewâld Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Birdaard Burdaard Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Blija Blije Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Bornwird Boarnwert Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Brantgum Brantgum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Burum Boerum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Dokkum Dokkum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Ee Ie Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Engwierum Ingwierrum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Ferwerd Ferwert Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Foudgum Foudgum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Genum Ginnum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Hallum Hallum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Hantum Hantum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Hantumeruitburen Hantumerútbuorren Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Hantumhuizen Hantumhuzen Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Hiaure De Lytse Jouwer Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Hogebeintum Hegebeintum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Holwerd Holwert Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Janum Jannum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Jislum Jislum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Jouswier Jouswier Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Kollum Kollum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Kollumerpomp De Pomp Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Kollumerzwaag Kollumersweach Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Lichtaard Lichtaard Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Lioessens Ljussens Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Marrum Marrum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Metslawier Mitselwier Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Munnekezijl Muntsjesyl Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Moddergat Moddergat Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Morra Moarre Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Nes Nes Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Niawier Nijewier Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Oosternijkerk Easternijtsjerk Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Oostrum Eastrum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Oudwoude Aldwâld Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Paesens Peazens Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Raard Raard Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Reitsum Reitsum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Ternaard Ternaard Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Triemen De Trieme Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Veenklooster Feankleaster Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Waaxens Waaksens Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Wanswerd Wânswert Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Warfstermolen Warfstermûne Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Westergeest Westergeast Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Wetsens Wetzens Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Wierum Wierum Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners
Zwagerbosch Sweagerbosk Sjabloon:Statistiek woonplaats Nederland inwoners

Officieel Friestalige namen die afwijken van de Nederlandse vertaling zijn vetgedrukt weergegeven. Naast deze officiële woonplaatsen zijn er nog een aantal dorpen die (nog) geen officiële woonplaats zijn of buurtschappen die ook wel dorp worden genoemd: Oostmahorn, Ezumazijl, Tiltjeburen en Westernijkerk.