Handelingen

Overleg gebruiker

Johannes de Vreeze

Uit Reliwiki

JvN 29-12-2012: Naar vermogen wil ik hiermee helpen, en andere gebruikers vast ook. Maar er is nog geen afbeelding "geupload". Kijk s.v.p. naar de hulpppagina's, c.q. handleidingen over Reliwiki.


A Tombe B Mensa C Kaarsenbank D Predella E Retabel F de Bekroning G Tabernakel H Expositietroon


Figuren van op het Hoogaltaatvan de in Balk staande H Ludgerus Ik heb er een afbeelding van maar deze afbeelding krijg ik een of andere manier er maar neit op

1 Christus de Hoge priester 2 offer van Abel 3 Offer van Melchisedek

Koren van engelen 

4 Cherubijnen 5 Aartsengelen 6 de krachten 7 De engelen 8 de serafijnen 9 de Vorstendommen 10 de Tronen 11 De Heerschappijen 12 de Machten

Retabel 13 De wonderbaarlijke brood vermenigvuldiging 14 het Laatste Avondmaal 15 de kerkvaders v.l.n.r; Ambrosius , Gergoriuw de Grote Hieronymus, Augustinus 16 De evangelisten v.l.n.r; Lucas , Mattheus , Matkus en Johannes 17 Pelikaan 18 Christus man van de smarten