Handelingen

Overveen, Korte Zijlweg 7 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Bloemendaal
Plaats: Overveen
Adres: Korte Zijlweg 7
Postcode: 2051BD
Inventarisatienummer: 06008
Jaar ingebruikname: 1855
Architect: Theo Molkenboer (1796 - 1863)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 9745 (kerk); 405078 (bisschoppelijke grafkapel)


Geschiedenis

Buitengewoon belangrijke vroege neogotische kerk.

opname 1991 © AvD.
opname 1991 © AvD.
opname 11-01-2009 © Leon Bok

Vroege neogotische kerk met toren.

Monumentomschrijvingen Rijksdienst

Kerk

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. 1855-1856, Th. Molkenboer. Neogotische pseudobasiliek met transept. Toren met gedrongen vierkante klokkeverdieping, begeleid door ingezwenkte steunberen. Gepleisterd interieur met slanke bundelpijlers, in stucwerk uitgevoerde kapitelen, nissen met hooggotisch maaswerk boven de scheibogen en gestucadoord-houten kruisribgewelven. Hoogaltaar met grote retabel, waarin beelden, alles uitgevoerd in gemarmerd hout door Veneman in Den Bosch. Marmeren beelden van Mengelberg, koperen doopvont naar het voorbeeld van de 16e eeuwse vont te Zutphen door J.H.Brom, 1887-1888. Kerk en inventaris vormen een belangwekkend voorbeeld van een vroeg-neogotisch kerkinterieur uit de periode voor Cuypers.

Bisschoppelijke Grafkapel

Tegen de noordzijde van en deels onder het koor van de reeds beschermde RK kerk OLV Onbevlekt Ontvangen aangebouwde bisschoppelijke grafkapel, uitgevoerd in neogotische trant naar posthuum ontwerp van Th. Molkenboer in 1864. De in dezelfde baksteensoort als van de kerk opgetrokken grafkapel, waarvan de muren zijn voorzien van een kanteel-achtige bekroning en van overhoeks geplaatste steunberen, is alleen van buiten af toegankelijk, vanaf de zijde van de begraafplaats, door middel van een voorportaal. De voorgevel bevat boven het van dubbele spitsboogvormige deuren met ijzeren gehengen voorziene portaal het opschrift locus depositionis episcoporum sanctae ecclesiae harlem met christelijke (graf)symbolen, en voorts een vierpas en vijf wapenschilden; het middelste kanteel wordt bekroond door een kruis. De linkerzijgevel bevat een spitsboogvenster met glas-in-lood en een smal portaalvenster. De korte rechterzijgevel is vrijwel blind. Inwendig leiden vier treden naar de lager gelegen grafkelder, die door stenen kruisribgewelven wordt overkluisd en die door een spitsboogvormige doorgang van het portaal wordt gescheiden. Te weerszijden bevinden zich aan de korte zijden elk zes natuurstenen gedenkplaten, waarvan zes met inscriptie ter nagedachtenis van de sinds 1861 overleden Haarlemse bisschoppen. Tegen de achterzijde bevinden zich een eenvoudig altaar en gebeeldhouwd stenen kruis met Christusfiguur. De vloer bestaat uit gele plavuizen. Bisschoppelijke grafkapel van belang als onderdeel bij de reeds beschermde kerk OLV Onbevlekt Ontvangen en wegens de met de specifieke functie verbonden architectuur- en cultuurhistorische waarden.

Orgels

Hoofdorgel

Het hoofdorgel is gebouwd door L. Ypma in 1867. In 1934 is het orgel omgebouwd door firma J. Koot & Zn.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door Slooff Orgelbouw voor de Hervormde kerk in Asten. In 2013 is het orgel overgeplaatst naar Overveen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur