Handelingen

Purmerend, Leeghwaterpark 6 - De Doortocht

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Doortocht
Genootschap: Hersteld Apostolische Zendinggemeente.
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Purmerend
Plaats: Purmerend
Adres: Leeghwaterpark 6
Postcode: 1445RA
Inventarisatienummer: 06018
Jaar ingebruikname: 1995
Architect: Boer, S. de
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Kerkgebouw van de Missionair Oecumenische Gemeenschap De Purmer, een samenwerkingsverband van R.K., N.H., G.K., Evangelisch-Lutherse en Doopsgezinde Kerk voor de grote uitbreidingswijk De Purmer.

Sobere moderne kerk met houten toren zonder klok. Eén kleurrijk raam. Orgel van Gebr. Van Vulpen.

Buiten gebruik voor kerkelijke vieringen 15 november 2014. De kerkgangers zijn sindsdien aangewezen op de Taborkerk in de wijk Overwhere. De toekomst van gebouw De Doortocht was toen onduidelijk.

  • Zomer 2016 stond het gebouw leeg. Wel stond het Van Vulpen orgel er nog in.
  • in 2017 is De Doortocht in gebruik genomen door de Hersteld Apostolische Zendinggemeente.

Orgel

Er is een ander orgel geplaatst dan het Van Vulpen orgel.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 23 februari 2010.

Rooms-katholieken en protestanten hebben in Purmerend en Amersfoort-Noord deze maand hun oecumenische vieringen deels moeten stopzetten.

In deze gezamenlijke diensten volgen rooms-katholieken en protestanten een liturgie met kenmerken uit beide tradities en vieren ze samen het avondmaal of de eucharistie. Op 11 februari heeft het bisdom Haarlem de Missionair Oecumenische Gemeenschap (MOG) Stadswijk De Purmer in Purmerend meegedeeld dat de rooms-katholieke deelname aan de MOG wordt stopgezet. In Amersfoort-Noord gebeurde iets dergelijks. In oecumenisch centrum Het Brandpunt wordt vanaf 1 maart samen geen eucharistie meer gevierd.

Over het algemeen wordt aangenomen dat met het aantreden van W. J. Eijk als aartsbisschop van Utrecht in 2008 de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een orthodoxere koers is gaan varen. De al jaren bestaande gedoogpraktijk van gezamenlijke tafelvieringen wordt niet meer door de vingers gezien.

  • Uit Dichtbij.nl, 8 november 2014

Kerkgebouw De Doortocht in Purmerend vormt zondag 23 november 2014 het onderkomen voor de laatste kerkdienst. Sinds 1995 was dit het kerkgebouw van de Missionair Oecumenische Gemeenschap (MOG) in de Stadswijk De Purmer. Zaterdag 15 november 2014 wordt er met een gezellige middag officieus afscheid genomen van De Doortocht. Er is een herinneringsboek gemaakt dat tijdens deze middag officieel wordt gepresenteerd. Tegelijkertijd betekent dit het definitieve einde van de MOG. De kerkleden van de MOG zijn opgenomen in de Protestantse Gemeente Purmerend.

De samenwerking in de MOG tussen protestanten en katholieken werd beëindigd na het terugtrekken van de Katholieke Parochie in februari 2011 uit het samenwerkingsverband. De unieke samenwerking van de Gereformeerde Kerk van Purmerend, de Hervormde Gemeente, de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de Doopsgezinde Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochies H.H. Nicolaas & Catherina en St. Paulus werd overeengekomen in april 1983.

  • website orgelbouwer S. de Wit & Zn., Nieuw Vennep

HERPLAATSING PIJPORGEL ‘de doortocht’ Purmerend

Het pijporgel is in 1970 door Ernst Leeflang uit Apeldoorn gebouwd voor de Stadsdennenkerk in Harderwijk. Adviseur bij de bouw was Henk Leendertse. Het instrument met een geheel mechanische tractuur heeft 11 stemmen waarvan 5 op elk manuaal en een Subbas 16′ voor het pedaal. De Tremulant is in 2001 toegevoegd.

In oktober 2017 is het orgel door onze firma herplaatst in kerkgebouw ‘de Doortocht’ van de Hersteld Apostolische Zendinggemeente in Purmerend. De intonatie van het orgel is hierbij aangepast aan de nieuwe opstelling in deze kerkzaal.

Externe link

Afbeeldingen

Interieur