Handelingen

Roosendaal, Bloemenmarkt 14 - Hervormde Kerk (1810 - 2003)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Herv. Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: Bloemenmarkt 14
Postcode: 4701JB
Sonneveld-index: 08120
Jaar ingebruikname: 1810
Architect: Huysers, H.
Huidige bestemming: trouwzaal, cultureel centrum, horeca
Monument status: Rijksmonument 32704

Geschiedenis

Neoclassicistische zaalkerk met torentje. Vermoedelijk was dit een Napoleonskerkje. In deze in 1810 naar ontwerp van architect H. Huysers gebouwde classicistische zaalkerk kwamen tot voor enkele jaren leden van de Hervormde Gemeente bijeen voor de zondagsviering. Intussen staat het gebouw bekend als trouwlocatie, vergaderzaal, ruimte voor feesten, lezingen e.d. Met name het voorfront met de entree en de gekoepelde achtkante lantaarn, bekroond door een vergulde engel met bazuin als windwijzer, geven het gebouw een zekere voornaamheid. De centrale plaats die de kansel van oudsher innam staat nog altijd ter discussie. Buiten gebruik voor kerkelijke vieringen in 2003, toen de PKN (in wording) te Roosendaal de Kruiskerk in gebruik nam. Deze Kruiskerk was eerder de R.K. Kerk H. Kruis, een moderne kerk met toren.

Later werd deze Hervormde Kerk gemeenschapshuis.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Klassicistische zaalkerk, in 1810 gebouwd naar ontwerp van H. Huysers. Op het leien schilddak een gekoepelde achtkante lantaarn, bekroond door een vergulde engel met bazuin als windwijzer. Voorgevel met geblokte dorische pilasters, omgekorniste triglyphenlijst en fronton; boogvormige ingang met pilasters en kroonlijst. Boogvensters. Sacristie met zadeldak tegen de achtergevel. Aan de straatzijde een ijzeren hek tussen geblokte hardstenen stijlen.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB094-000014)

  • Bouwstijl: Neo-Classicisme
  • Bouwperiode: 1810 tot: 1810
  • Gevels en materialen: Handvorm, hardstenen geblokte pilasters, stoep en dorpels, houten hoofdgestel en fronton.
  • Vensters en deuren: Neoclassicistisch deuromlijsting, rondboogvensters.
  • Dak en bedekking: Schilddak, maas leien, dakruiter met lantaarn en windvaan.
  • Bijgebouwen: Rijk smeedijzeren hekwerk met hardstenen geblokte pijlers.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 1 mei 2007.

Naast de voormalig rooms-katholieke Sint Jankerk heeft nu ook de voormalige hervormde kerk aan de Bloemenmarkt in Roosendaal een commerciële bestemming gekregen. Een horecaondernemer heeft het uit 1810 daterende kerkgebouw gekocht en verbouwd. Hij heeft er eigentijdse voorzieningen in aangebracht. Zo is er een nieuwe hardstenen vloer en zijn er nieuwe toiletgroepen aangelegd. De kerk aan de Bloemenmarkt heeft een monumentale status.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 28 september 2010.

De voormalige hervormde kerk in Roosendaal is tegenwoordig een horecagelegenheid. De beheerder van het complex, Pierre Coppens, verplaatste de preekstoel en sloopte de achterwand in de kerk. Coppens moet zijn recente aanpassingen aan het gebouw echter terugdraaien, zo meldde de krant BN De Stem recent. De verandering strijdt met de regels van de monumentenzorg. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed liet, na uitgebreid overleg met de gemeente Roosendaal, weten dat het verplaatsen van de preekstoel en het slopen van de achterwand onacceptabel is. Die twee elementen zijn volgens de rijksdienst onlosmakelijk verbonden met de historische inrichting van hervormde kerken in ons land. De bescherming van dat cultureel erfgoed vindt de rijksdienst belangrijker dan het economische motief van de horecaeigenaar. De ondernemer dient de preekstoel in ere te herstellen. De gemeente Roosendaal, die verantwoordelijk is voor het toezicht op rijksmonumenten binnen de eigen grenzen, eist op straffe van een dwangsom à 18.750 euro dat Coppens voor 6 oktober de preekstoel en de achterwand in oude luister heeft hersteld. De horecaondernemer heeft bij de rechtbank in Breda beroep aangetekend tegen de dwangsom. Het gebouw, dat in 1810 verrees, ziet er aan de buitenkant uit als een kerk.

  • Uit Monumentendag 2011, 10 september 2011.

Sinds de huidige eigenaar deze uit 1810 daterende zaalkerk overnam van de Hervormde Gemeente, staat het door de Bredase architect Herman Huysers ontworpen gebouw geafficheerd als trouwlocatie, vergaderzaal, ruimte voor feesten, lezingen e.d.. Aan de buitenkant oogt het gebouw nog als vanouds. De gekoepelde achtkante lantaarn op het leien schilddak wordt nog steeds bekroond door een vergulde engel met bazuin als windwijzer. De nieuwe functie bracht wel aanpassing van het interieur met zich mee. Niet alle wijzigingen konden rekenen op goedkeuring van de Rijksdienst en van de Gemeente. Zo heeft de kansel niet meer de centrale plaats die zo kenmerkend is voor protestante kerken van dit type. De discussie over hoe we om moeten gaan met nieuwe functies in bijzondere monumenten is voorlopig nog gaande.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur