Handelingen

Roosendaal, President Kennedylaan 73 - Moeder Gods (1967 - 2015)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Moeder Gods
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: President Kennedylaan 73
Postcode: 4707AW
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1967
Architect: Kranendonk, A. van
Huidige bestemming: woning
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.
. Buitengewoon interessante moderne kerk met torentje.

Er is rondom de R.K. kerken in Roosendaal al veel gebeurd. Maar vanaf begin jaren 2000 is er nog veel meer gebeurd. Er zijn toen drie parochies gevormd. En elke parochie zal na 2002 tenslotte één of hooguit twee kerken gaan gebruiken.

 • H. Johannes de Doper (1839). Deze kerk blijft als gebouw bestaan. Als kerk buiten gebruik.
 • H. Antonius van Padua (1903), gesloten in 1970, afgebroken in 1977.
 • H. Cornelius (ca 1920), laatste dienst 11 juli 1971, waarna sloop.
 • H. Joseph (1923-1924). Het ziet ernaar uit dat deze kerk blijft bestaan. Is gerestaureerd in 2004.
 • H. Hart van Jezus (1936). Denkelijk wordt deze kerk in 2002 gesloten. Is inderdaad gesloten en verbouwd.
 • O.L. Vrouw van Fatima (1950). Waarschijnlijk sluiting in 2002. Is inderdaad gesloten.
 • H. Kruis (1963-1964). Waarschijnlijk sluiting over enkele jaren. Is Protestantse Kerk geworden.
 • Moeder Gods (1965). Deze kerk blijft misschien bestaan.
 • Goede Herder (1967). Waarschijnlijk sluiting over enkele jaren.
 • H. Franciscus (1975). Laatste viering 4 oktober 2001.

De R.K. Moeder Godskerk (1967) heeft van het gesloten Sint Annaklooster in Zundert het orgel gekregen. Zowel het nieuwe orgel als het al in de kerk aanwezige orgel zijn gebouwd door de fa. Vermeulen. November 2001 is begonnen beide orgels samen te voegen en op een vergroot balkon in de kerk te plaatsen. Dat is gelukt en zondag 22 september 2002 is het nieuwe orgel, genaamd Marie-Anne, met een concert in gebruik genomen. De naam van het orgel verwijst naar Maria, naar wie de kerk is genoemd, en Anne als naam van het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen te Zundert. (49-03)

De R.K. H. Hartparochie, de Fatimaparochie en de Josephparochie zijn gefuseerd tot de Emmausparochie. Men gebruikt de Sint Josephkerk. De beide andere kerken worden afgestoten. (49-03)

Op 16 maart 2003 is afscheid genomen van de Paterskerk, als openbare kloosterkerk van de Paters Redemptoristen (1868). De kloostergemeenschap is opgeheven. De kerkdiensten in de R.K. Sint Janskerk aan de Markt zijn verhuisd naar de Paterskerk op de Kade, die als parochiekerk in gebruik blijft. De Sint Janskerk heeft een nieuwe (en soms omstreden) herbestemming gekregen: exposities, evenementen, concerten, tentoonstellingen enz.

 • 2018 Voornemen tot sluiting.
 • 2019 Oktober 2019 de kerk is buiten gebruik gesteld.
 • 2019 - In de Moeder Godskerk in Roosendaal is afgelopen herfst de laatste parochiale viering gehouden. Het ziet ernaar uit dat er (voorlopig) twee rooms-katholieke kerken in Roosendaal overblijven.
 • 2019 - In de Moeder Godskerk in Roosendaal is zondag 11 oktober 2019 de laatste parochiale viering gehouden. Daarna sluit de kerk de deuren. Daarmee komt er na bijna op de dag nauwkeurig na 52 jaar een einde aan het kerken aan de President Kennedylaan.
 • 2021 - Het Mariabeeld uit de gesloten Moeder Godskerk heeft een nieuwe plek gekregen in de gedachteniskapel van de St. Josephkerk. Gisteren, op het feest van de Maria-Geboorte, is woensdag het beeld en de nieuwe nis door pastor Petra Versnel gezegend. ,,Hopelijk vinden mensen er een stukje troost bij.”
 • 2022 - Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie gaat de Moeder-Godskerk aan de President Kennedylaan in Roosendaal in de laatste week van dit jaar verkopen aan de combinatie PATT Holding BV en Noorway Vastgoed Ontwikkeling BV, beide ook uit Roosendaal.

Gebouwomschrijving SKKN

In augustus 1964 kreeg kapelaan F. de Bakker opdracht van bisschop van Breda, mgr. G. de Vet, om een parochie te stichten in uitbreidingsplan De Kroeven in Noord-West Roosendaal. Op 6 februari 1965 werd een houten noodkerk, De Ark, aan de Melis Stokelaan ingezegend, maar de voorbereidingen voor een definitieve kerk waren al in volle gang. Prof. ir. A. van Kranendonk kreeg de opdracht voor het maken van ontwerp en bestek voor een kerkgebouw en pastorie. Het ontwerp valt op door de toepassing van een betonnen schaaldak, een constructie die enkele jaren daarvoor in hout was toegepast bij de Paaskerk te Amstelveen. Door de plaatsing van een toren op het hoogste punt van het schaaldak heeft het exterieur van de Moeder Godskerk de uitstraling van een monumentale scheepsboeg. (zie fotonr. 1.244.20). De bouw werd gegund aan bouwbedrijf Van Oorschot N.V. te Roosendaal. Stoelen werden besteld bij firma Promes te Wijchem, een kerkorgel bij fa. J. Vermeulen te Alkmaar en een luidklok voor de toren bij fa. Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. Op 11 oktober 1967 werd de kerk ingewijd door Mgr. H. Ernst. De houten noodkerk kwam nu buiten gebruik en werd verbouwd tot kleuterschool. In 1976 ontving men enkele voorwerpen in bruikleen van het Bisschoppelijk Museum te Breda. De Moeder Godskerk, de Franciscuskerk, de Goede Herderkerk te Roosendaal en de Maria Hemelvaartkerk te Nispen vallen thans onder parochie De Ark.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB094-000200)

 • Naam monument: Moeder Godskerk
 • Bouwstijl: Organische bouwstijl
 • Bouwperiode: 1967
 • Gevels en materialen: Baksteen, geverfd (rood).
 • Vensters en deuren: Met glas in lood.
 • Dak en bedekking: Gebogen (schaaldak).
 • Bijgebouwen: Diverse aanbouwen aan hoofdmassa uit zelfde tijd. Complexe opzet.
 • Bijzonderheden: Ruitvormige plattegrond met lage ingangen oplopend naar klokketorentje. Aannemer was M. van Oorschot. Wijding kerk: oktober 1967.

In de media

 • Uit nu.nl, 26 september 2017

Moeder Godskerk in Roosendaal bestaat vijftig jaar De Moeder Godskerk in Roosendaal bestaat vijftig jaar. Dat wordt gevierd in de eerste week van oktober. Op 11 augustus 1964 kreeg F. de Bakker, toen kapelaan van de Heilige Antoniusparochie, van bisschop de Vet de opdracht om voorbereidingen te treffen tot het stichten van een nieuwe parochie in het uitbreidingsplan De Kroeven. De nieuw benoemde bouwpastoor ging voortvarend aan het werk. Als overbrugging van de periode tot de oplevering van de nieuw te bouwen kerk werd er eerst aan de Melis Stokelaan een noodkerk gebouwd die de naam De Ark kreeg. Ruim tweeënhalf jaar later, was de Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan klaar en op 8 oktober was de eerste mis. Op 11 oktober 1967 wijdde bisschop Ernst de nieuwe kerk in.

Geïnspireerd

De naam Moeder Godskerk is niet willekeurig gekozen. Ooit schijnt er in de dertiende eeuw op diezelfde plek een kapel, gewijd aan Maria, te hebben gestaan. De kerk is ontworpen door architect Antoon van Kranendonk in een moderne, organische stijl en is geïnspireerd op de Paaskerk in Amstelveen en op de kapel in Ronchamp van Le Corbusier. Jacqueline Chamuleau van de werkgroep 50 jaar Moeder Godskerk vertelt: "De kerk is gebouwd door Bouwbedrijf van Oirschot. Jan Bos, indertijd directielid van dat bedrijf, vertelde me pas dat het aparte schaaldak van beton in één dag gestort is. De bouwvakkers, verantwoordelijk voor dat knap staaltje werk, zijn achterhaald en het zou natuurlijk leuk zijn als Bos en zijn mannen bij de mis van 8 oktober bij de feestelijkheden aanwezig zijn. Die dag wordt een soort reünie. De rode draad zal zijn ontmoeten, bijpraten, terugkijken en vooruitblikken naar de toekomst."

Door: Weekblad De Bode

 • Uit BN De Stem, d.d. 24 okotober 2018

Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal wil de St. Josephkerk aanwijzen als de enige rooms-katholieke kerk in de stad. De aanpalende pastorie (parochiecentrum) blijft als werk- en vergaderplek in gebruik. Dit betekent dat het bestuur de Moeder Godskerk met alle bijgebouwen aan de Kennedylaan en de O.L. Vrouwekerk met klooster aan de Kade aan de eredienst wil onttrekken en afstoten. Deze ontwikkelingen zijn een direct gevolg van het verzoek van bisschop Jan Liesen uit 2013 om een parochieplan te maken, inclusief een gebouwenplan. De achtergrond is het teruglopend kerkbezoek en de steeds krapper wordende financiën. Omdat de O.L. Vrouweparochie, De Ark en de Emmausparochie toen juist tot Norbertusparochie fuseerden, gaf de bisschop enig uitstel. Als eerste kwam de adviescommissie van de nieuwe parochie met het plan om twee kerken te sluiten. Dat waren de Goede Herderkerk en de Franciscuskapel. Daarna is een studie gestart naar welke kerk op termijn als enige katholieke kerk in de stad open zou kunnen blijven. De bisschop vroeg het parochiebestuur om uiterlijk in het voorjaar van 2019 met een plan te komen. De studie naar één kerk heeft lang geduurd. Vicevoorzitter Maarten Mallekoote van het parochiebestuur: ,,Langzaam ontstond een beeld van wat we wilden. Welke ruimten hebben we nodig? Kunnen we die flexibel inzetten? Voor welk organisatorisch model kiezen we?” Er kwamen deelstudies. Naar de toekomstige plaats van de kerk in de samenleving, naar de exploitatie en naar de herbestemmingsmogelijkheden van de twee kerken die zouden moeten worden afgestoten. ,,We hebben de financiën uiteindelijk niet mee laten wegen", zegt Mallekoote. ,,Want die maakten bij de drie kerken niet zo heel veel uit.” Het bestuur liet zelfs een nieuwe kerk tekenen, maar dat plan haalde het niet. De kosten van nieuwbouw liepen op tot 3 miljoen euro. Dat geld is er niet. Bovendien zou de kerk dan grond moeten kopen of één kerk slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Maar alle drie kerken zijn erkende monumenten.

Afbeeldingen