Handelingen

Roosendaal, Rector Hellemonsstraat 1 - Kapel Heilig Hartklooster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Kapel Heilig Hartklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: Rector Hellemonsstraat 1
Postcode:
Jaar ingebruikname: 1938
Architect: Sturm, F.B.
Huidige bestemming: na te gaan
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Interessant interbellumcomplex.

Kloosterkapel Emmausparochie H. Hart, ten zuidoosten van de buiten gebruik gestelde Heilig Hartkerk.

In gebruik voor vieringen van deze Emmausparochie.

Omschrijving erfgoedroosendaal.nl, 1994

Typering

Een klooster op L-vormige plattegrond, bestaande uit een tweelaags woongedeelte met lijstgevel en zadeldak gedekt met groen/bruine opnieuw verbeterde Hollandse dakpannen en een aangebouwde eenbeukige kapel met klokketorentje.

Historische omschrijving

Het Heilig Hart klooster werd in 1938 gebouwd en in 1939 officieel ingewijd, het klooster is ontworpen door architect Sturm. Het was een onderdeel van het kerkelijk centrum in de toen nieuwe wijk Kalsdonk. Er is in de loop van de tijd weinig aan het pand veranderd, de driehoekige frontons boven de dakkapellen zijn verdwenen. Klooster en kapel zijn nog in gebruik bij de zusters Franciscanessen.

Omschrijving exterieur

Het klooster is opgetrokken uit roodbruine baksteen met verdiepte grijze voeg. De plint is gemetseld in een sierpatroon waarbij boven elkaar twee koppen en twee strekken afwisselen, het overige muurwerk is gemetseld in kettingverband. De voorgevel, gelegen aan de Rector Hellemonsstraat, heeft een centrale segmentbogige vleugeldeur in portiek, de houten deur heeft twee kleine raampjes en is opgebouwd uit decoratief diagonaal geplaatste houten planken, deze planken zijn blank gevernist. Voor de deur twee uitpandige hardstenen treden en dito aanzetblokken bij de afgeschuind gemetselde zijden van het portiek. Boven de deur een rechthoekig bovenlicht met glas-in-loodramen, voorstellend een kruis, spons, stok met speer en de tekst "I.N.R.I." en "I.H.S.". Aan beide zijden van de deur twee vensters met betegelde dorpels. Alle kozijnen zijn wit geschilderd. De ramen hebben een negenruits indeling en een eenvoudig bovenlicht. De dagkanten van de onderpanelen zijn afgeschuind, boven de ramen en de bovenlichten een ontlastingsboog. Op de verdieping boven de zes negenruits vensters een steense strek. Onder de houten gootlijst op gewelfde klossen een sierlijst gemetseld van gele wigvormige baksteen en een tandlijst. Op het zadeldak twee tweeruits dakkapellen onder plat dak. De gootlijst is aan de geveleinden opgesloten tussen twee smalle, hoger opgetrokken gedeelten van de eindgevel, deze muurgedeelten zijn afgedekt met een ezelsrug. De linker- en rechter zijgevel zijn uitgevoerd als tuitgevels met een ezelsrugafdekking aan de bovenzijde en de uiteinden, geplaatst op een uitmetseling, t.p.v. de nok is een sieranker aangebracht. In de linkerzijgevel twee vensterassen met ramen zoals aan de voorzijde en een zesruits raam op de zolderverdieping. In de rechtergevel één vensteras met ramen aan de voorzijde en een rondraam op de zolderetage. Het grootste gedeelte van de rechterzijgevel wordt ingenomen door de aangebouwde kapel. De eenbeukige kapel heeft een vijfzijdig gesloten absis en een aanbouw aan voorzijde onder zadeldak, het muurwerk bij de koortravee is hoger opgetrokken. Aan de achterzijde van de absis siermetselwerk van gele baksteen in een zigzagpatroon, alsmede ruiten en kruisen. Tussen de gepaarde spitsboogvensters met glas-in-loodramen schuin aflopende bakstenen schoren, boven elk paar vensters een ontlastingsboog. Onder de goot een sierrand met gele bakstenen en een tandlijst. Op het dak een klein hardstenen kruis en een vierkante opengewerkte klokketoren. De opbouw is van wit geschilderd hout dat geprofileerd is bewerkt, het heeft een vierkante ingesnoerde spits gedekt met leien in Maasdekking, op de spits een omcirkeld kruis op bol. De aanbouw aan de rechterhand van de kapel heeft twee zesruitsvensters, onder de gootlijst op klosjes een stroomlaag en hoger opgemetselde eindgevels met een geel bakstenen kruis. De westgevel, gelegen aan het Heilig Hartplein, heeft verbinding met de absis van de Heilig Hartkerk, dit bouwdeel ligt terug van de voorgevel. Het is symmetrisch geplaatst ten opzichte van de aslijn, die wordt geaccentueerd door een lage tuitgevel met rondraam. In de middenas één twaalfruitsraam en aan weerszijden vier ramen, twee aan twee gepaard. Op de verdieping aan weerszijden van de middenas vijf openslaande ramen, daarboven een fries met siermetselwerk en een gootlijst op klossen. Aan beide zijden naast de tuitgevel een dakkapel met plat dak. Het terrein wordt aan de zijde van de Rector Hellemonsstraat afgeschermd door bakstenen muurtjes met een ijzeren rondbuis.

Omschrijving interieur

De kapel is eenbeukig en heeft vier traveeën. De toegangsdeur is getoogd en voorzien van glas-in-loodramen, waarin enkele oranjerode, diamantvormige rozetten. Direct naast de deur ronde wijwaterbakjes van Naamse steen met een kruis er boven. De eerste travee bij de ingang wijkt af, de spitsboogramen zijn korter vanwege de koortribune met houten balustrade, die hier is gesitueerd. Op de vloer gewolkt gele en grijze tegels in ruitpatroon. De wanden zijn opgetrokken in schoon metselwerk van gele baksteen, de plinten van bruin en geel geglazuurde stenen. Tussen de vensters lisenen die doorgaan als spitsbogen. Bij de aanzet van de kap een gemetselde geglazuurde zigzaglijst. De kap tussen de bakstenen bogen van gekleurd siermetselwerk is betimmerd met een witte beplating, evenals bij de kap van de vijfzijdige absis. De ramen van de spitsboogvensters hebben figuratieve voorstellingen, zoals een roze tulp, een veer, een viooltje, een distel, een roos en een spons met speer en de tekst "I.N.R.I." In de triomfboog zijn twee ingesnoerde spitsboognissen uitgespaard, in de linkernis een houten beeld van Maria op de maansikkel, de slang vertrappend, in de rechternis een houten beeld van Jozef met het Christuskind op de arm. Voor de absis een houten altaartafel met kruis en het Alpha en Omegateken. In de absis decoratief metselwerk van bruin en geel glazuurde steen en korte spitsboogvensters met raamdecoraties van sneeuwklokjes, harten en lelies. In de absis een klein houten beeld van de gekruisigde Christus. In de kapelruimte staan twee rijen oorspronkelijke houten banken opgesteld.

Redengevende omschrijving

Het klooster en de kapel uit 1939 architectonisch van belang als een goed en gaaf voorbeeld van Delftse School architectuur en sociaal-historisch van belang als onderdeel van het kerkelijk complex rond het Heilig Hartplein.

Afbeeldingen

Deze foto's zijn gemaakt op open monumentendag 10-09-2011 door J.B.v.d.Bie, Oosterland (Zld.).