Handelingen

Roosendaal, Van Gilselaan 51-53 - Kapel St. Josephklooster

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel St. Josephklooster
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Roosendaal
Plaats: Roosendaal
Adres: Van Gilselaan 51-53
Postcode: 4702GH
Inventarisatienummer: 08140
Jaar ingebruikname: 1910
Architect: Bennaars, C.
Huidige bestemming: deels gesloopt, deels nieuwbouw appartementen
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Monumentomschrijving Rijksdienst

KLOOSTER gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect C. Bennaars in Neorenaissance-stijl met elementen van Neogotiek. Het werd gebouwd voor de zusters van de congregatie van de Penitenten Recollectinen der Onbevlekte Ontvangenis.

Het St. Josephklooster ligt aan de van Gilselaan, in de as van de St. Josephstraat. De kloosterschool die in het verlengde van de linkervleugel lag is in 1989 gesloopt. In 1960 is het pand inwendig gewijzigd, hierbij zijn ook de glas-in-loodramen vernieuwd. Achter het pand ligt een tuin, gedeeltelijk bebouwd door een middelbare school die niet beschermd wordt. Aan de voorzijde grenst het klooster dicht aan de straat.

Omschrijving

De bebouwing bestaat uit een langgerekte ondiepe vleugel aan de van Gilselaan en iets uitstekende dwarsgeplaatste vleugels aan de uiteinden. In het midden, in het verlengde van de St. Josephstraat heeft de voorgevel een drielaags risaliet met topgevel onder schilddak met dakruiter. Rechts daarvan strekt zich een tweelaagse vleugel met mezzanino uit, links een tweelaags gedeelte met kapel gevolgd door een drielaags risaliet met topgevel en een gedeelte als de rechtervleugel. Het geheel is uitgevoerd in baksteen op een iets uitstekende plint met speklagen in een afwijkende kleur baksteen, daken zijn gedekt met leien. Op de begane grond in de middenrisaliet een dubbele paneeldeur met een driedelig bovenlicht met glas-in-lood. Boven de deur een rondboog met in het boogveld een tracering in geprofileerde baksteen, opgevuld met metselmozaïek. De ingangspartij is in een hardstenen omlijsting gevat met blokken aan de zijkant en een geprofileerde lijst aan bovenzijde, aan weerszijden van de ingang natuurstenen zuilen. Ervoor een kleine hardstenen trap. Links en rechts daarvan bevinden zich op elke verdieping smalle raampjes met een horizontale roedenverdeling. Boven de ingang een breed glas-in-loodraam met samengestelde boog, daarboven een breed rondboogvenster met natuurstenen tracering, eveneens gevuld met glas-in-lood. In de topgevel tenslotte smalle ramen, rondom de topgevel is een getrapt rondboogfries aangebracht. Het langgerekte deel rechts van de risaliet heeft steeds identieke raampartijen: twee aan twee rechthoekige zesruitsramen onder segmentboog, bovenlichten zijn gevuld met glas-in-lood op de begane grond. Daarboven in eenzelfde ritme zesruitsramen onder een rondboog. De mezzanino-verdieping bevat tweelichtsvensters. In het dakvlak dakkapelletjes onder wolfdak met piron. Links van de risaliet op de begane grond brede vensters onder een rondboog, ingevuld als boven de deur. Op de verdieping grote rondboogramen met baksteen tracering voorzien van natuurstenen aanzet- en sluitstenen, gevuld met glas-in-lood. Tussen de ramen van de begane grond en verdieping liggen verdiepte velden, drie aan drie op een natuurstenen lijst, gevuld met metselmozaïek. In het dakvlak driehoekige dakkapelletjes. Voorbij de risaliet zijn twee traveeën uitgevoerd als het rechterdeel van de gevel. De kopse gevel van linker dwarsvleugel heeft bakstenen waterlijsten en een topgevel. In de lange gevel rechthoekige ramen met dezelfde vormgeving als ramen in de voorgevel. De achtergevel is voorzien van een middenrisaliet met topgevel, ramen als in de voorgevel. Boogvelden zijn veelal gevuld met metselmozaïek, ontlastingsbogen zelf voorzien van aanzet- en sluitstenen in een afwijkende kleur.

In het interieur is de oorspronkelijke indeling in grote lijnen bewaard gebleven. Aan de straatzijde, rechts van de ingang loopt voor de eigenlijke kloostergang een tweede smalle gang, bedoeld om de school te bereiken zonder het pand te verlaten. Hal met cementtegels met dekoratieve patronen. Links van de ingang, op de verdieping ligt de kapel met een eenvoudig interieur, gepleisterde wanden en kruisribgewelven. Aan de achterkant liggen de dienstvertrekken als keuken en wasruimte, deze laatste bevat een grote droogkast, midden in de ruimte. Op de verdieping aan beide zijden van de gang kleine slaapkamers. De rechterhoek was in gebruik als rectoraat, een zelfstandige woning (Van Gilselaan 51) met centrale hal en houten trappartij. In de hal en kamers zijn nog stucplafonds aanwezig. Waardering.

Waardering

Het klooster heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke - en een typologische ontwikkeling. Het object is van architectuurhistorisch belang voor de geschiedenis van de architectuur, wegens materiaalgebruik en ornamentiek.


MIP omschrijving (MIP nummer: ZB094-000121)

  • Naam monument: St. Joseph Klooster
  • Bouwstijl: Neo-Renaissance
  • Bouwperiode van: 1910 tot: 1910
  • Gevels en materialen: Roodbruine baksteen, grijze, gele en rode baksteen. Hardsteen, zandsteen.
  • Vensters en deuren: Zesruits vensters (openslaand). Paneeldeuren, vernieuwde roosters.
  • Dak en bedekking: Zadeldak. Op dakkapel zinken piron en houten diamantkopjes motief. Zwarte asbestleien.
  • Bijgebouwen: Omheining in baksteen met rondijzerbus jaren '50.
  • Groen: Gazon, vier meter hoge hulst. Slangenden, andere coniferen.
  • Bijzonderheden: Typering: naar de Van Gilselaan een axiaal geplaatste symmetrische gevel, waarvan de as op de St. Josephstraat staat, met een lange vleugel aan het Knipplein. Beeld St. Joseph (1910) tegen de voorgevel van pand Knipplein 3.

Afbeeldingen

Interessant te vernemen, wanneer precies de 4 interessante opnamen hieronder zijn gemaakt.

Deze foto is gemaakt op open monumentendag 10-09-2011 door J.B.v.d.Bie, Oosterland (Zld.).