Handelingen

Rotterdam, Hillevliet 116 - Maranathakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maranathakerk
Genootschap: PKN Nederlands Hervormd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Adres: Hillevliet 116
Postcode: 3074KD
Sonneveld-index: 02987
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Boeyinga, B.T./Jonge, J. de
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Tweede Ned. Hervormde kerk in Rotterdam-Zuid (na de Wilhelminakerk). Architectonisch en stedenbouwkundig zeer belangrijke, prachtige interbellumkerk met beeldbepalende toren, nog volop in gebruik als kerk. De Maranathakerkgemeente laat zich nog altijd "Hervormde gemeente" noemen en is van Gereformeerde Bond signatuur. Sinds de sloopgolf van de jaren 1970 is de toren van de Maranathakerk de hoogste kerktoren in Rotterdam Zuid.

Geschiedenis vervolg

De Maranathakerk is een Protestants kerkgebouw aan de Hillevliet in de Zuid-Hollandse stad Rotterdam. Nadat de Wilhelminakerk in de loop van de jaren 1920 te klein was geworden door de toestroom van kerkgangers uit de nieuw gebouwde wijken Bloemhof en Hillesluis, werd besloten een nieuwe Hervormde kerk tussen deze wijken te bouwen. B.Th. Boeyinga en R.J. Hoogeveen ontwierpen een kerk in typische interbellumarchitectuur. De kerk werd in 1930 in gebruik genomen. Sinds de sloop van een groot aantal kerken in Rotterdam in de jaren 1970, waaronder de Koninginnekerk en Wilhelminakerk, beschikt de Maranathakerk over de hoogste kerktoren van Rotterdam. (N.B. bedoeld wordt "de hoogste kerktoren in Rotterdam-Zuid"). De kerk beschikt sinds 1997 over een 25-stemmig orgel van de firma Van den Heuvel. De kerk is in gebruik bij de Hervormde Wijkgemeente Maranathakerk, die deel uit maakt van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid. De gemeente is gelieerd aan de stroming van de Gereformeerde Bond.

  • (Bron: Wikipedia)

Orgel

Het orgel is in 1995 door de firma J.L. van den Heuvel (Dordrecht) gebouwd voor een theologisch seminarium met kerkmuziekopleiding in Taipeh (Taiwan). Door allerlei politieke en financiële perikelen kon de levering daar niet doorgaan. In 1998 plaatst Van den Heuvel het orgel in Rotterdam.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 27 Juni 1929.

Kerkvoogden der Ned. Hervormde gemeente te Rotterdam hebben aan de orgelbouwers A.S.J. Dekker te Goes opgedragen bij enkele inschrijving, den bouw van een electrisch kerkorgel met 2 klavieren en vrij pedaal voor de in aanbouw zijnde kerk aan den Hillevliet, genaamd Maranathakerk. Het instrument werd ontworpen in overleg met den heer W. Kool, organist der Wilhelminakerk van Rotterdam. De speeltafel van dit orgel is verplaatsbaar, en kan dus aan een andere zijde der kerk worden geplaatst, waardoor de organist de klanksterkte in verhouding tot den zang der gemeente beter kan beoordeelen, dan wanneer hij zelf in of bij het orgel zit. De oplevering van het instrument zal gelijktijdig met de kerk in 1930 geschieden. De prijs van het orgel bedraagt ƒ 15.000.

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28 November 1929.

Het zich snel uitbreidende gedeelte van Rotterdam aan den overkant der rivier, waar thans reeds omstreeks 150.000 inwoners gevestigd zijn, vraagt, zooals vanzelf spreekt, voortdurend om bevrediging van eveneens steeds groeiende behoeften. Ook op kerkelijk gebied is dit het geval. De Nederlandsch Hervormde gemeente heeft in dit stadsdeel gedurende plm. 30 jaren de kerk gehad aan de Oranjeboomstraat, gebouwd naar een ontwerp van den architect Hooijkaas. Zij moest zich verder behelpen met het gebouw Maranatha aan de Pretoriastraat, maar zal nu binnenkort, in de plaats daarvan, haar tweede kerk op den Linker Maasoever in gebruik kunnen nemen. Dit tweede kerkgebouw, de Maranathakerk, gebouwd naar een ontwerp van de architecten B.T. Boeyinga te Amsterdam en Reinier J. Hoogeveen alhier, nadert haar voltooiing. Zij staat aan den vriendelijken Hillevliet, en verleent daaraan met haar pl.m. 50 meter hoogen toren, die thans nog in de steigers staat, een teekenend accent. De kerk kan ongeveer 1350 personen bevatten. Zij zal waarschijnlijk met Paschen van het komende jaar gereed zijn. De drie groote kerkramen zullen bezet worden met gebrandschilderde glazen. Het werk wordt uitgevoerd door den aannemer W. Korevaar te Alblasserdam, waarbij als hoofdopzichter de heer H. Meyer fungeert. Voor de Ned. Hervormde gemeente zal de beschikking over een tweede, goed ingerichte kerk een groote verbetering beteekenen. Het gebouw Maranatha zal voor een termijn van 10 jaar verhuurd worden aan het rijk, dat er een hulppostkantoor en belastingkantoren in wil vestigen. Aan den Hillevliet heeft Feijenoord nog een kerk gekregen, die bijna recht tegenover de Maranathakerk ligt aan den overkant van den vliet, en het voornaamste gebouw is van het witte dorp dat er is opgericht voor minder draagkrachtigen, naar een ontwerp van den architect Oud.

Het is hier niet de plaats, de bouwkundige kwaliteiten van dit complex te bespreken, maar wij gelooven niet teveel te zeggen indien wij veronderstellen, dat menigeen deze zeer moderne kerk voorbij zal gaan zonder dat bij hem de gedachte aan een Godshuis opkomt.

Links

Afbeeldingen

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.