Handelingen

Rozenburg, Kerkweg 24 - Immanuëlkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Immanuëlkerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Rozenburg
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Rozenburg
Adres: Kerkweg 24
Postcode: 3181AK
Sonneveld-index: 03321
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: A. Mijs & G. Hamerpagt
Huidige bestemming: Protestantse kerk
Monument status: geenGeschiedenis

Rozenburg, Immanuëlkerk, jk 31-01-2002

Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk. Belangrijk kerkgebouw met toren.

Omdat het niet meer verantwoord was de oude Zuiderkerk te restaureren gingen er stemmen op om te komen tot nieuwbouw. Omdat de tijd steeds slechter werd door de crisis, drongen veel gemeenteleden aan op spoedige bouw van een nieuwe kerk. Kerkvoogden en Notabelen besloten dan ook tot inzameling van financiële middelen om tot nieuwbouw te komen. In de eerste rondgang werd zo’n fl. 14.000,- ontvangen en toegezegd. In hetzelfde jaar steeg het bedrag zelfs tot fl. 16.000,-. De Kerkvoogdij ging een obligatielening aan van fl. 20.000,-. De synodale commissie zegde fl. 2.500,- toe. Ondanks de moeilijke economische periode groeide het benodigde bedrag aan.

Er werd een bouwcommissie ingesteld, die voortvarend aan het werk ging. Op 2 mei 1935 vond de aanbesteding plaats. De bouw werd gegund aan de Firma L. van der Hoek en Zonen te Brielle voor een bedrag van fl. 39.750,- Het plan om de nieuwe kerk te bouwen op de plaats waar de oude kerk stond bleek niet meer mogelijk, omdat per 1 mei 1935 een nieuwe bouwverordening in werking was getreden. In een spoedvergadering werd door Kerkvoogden en Notabelen besloten tot aankoop van een perceel grond van de gebroeders Van der Lelij, gelegen aan de splitsing Binnendijk en Tienmorgschendijk, nu Kerkweg genoemd, waardoor de nieuwe kerk meer naar het centrum van het eiland Rozenburg werd verplaatst.

Ondanks tegenvallers en de teleurstelling bij vele Zuidzijenaars, die de nieuwe kerk liever in hun midden hadden zien bouwen, kon op 17 juni 1935 met de bouw van de nieuwe kerk worden begonnen, naar het ontwerp van de architecten G. Hamerpagt te Oosterbeek en A. Mijs te IJmuiden-Oost.

Op dinsdag 17 december 1935, om 18:30 uur vond onder overweldigende belangstelling de inwijdingsdienst plaats, onder leiding van de plaatselijke predikant ds. W.E.M. Hoekzema. De wijdingsrede werd uitgesproken door ds. D.J. Vossers te Vlissingen, die van 1929-1932 predikant te Rozenburg was. Hierna werd de wijdingsoorkonde gelezen door ds. Hoekzema: “De Kerkenraad heeft de naam Immanuëlkerk aan het nieuwe gebouw gegeven……..”

De prachtige glas-in-lood ramen, uitgevoerd door het Atelier Toon Berg te Dordrecht, tonen bijbelse motieven en voorstellingen. Opvallend zijn de beide hoofdvensters, waarop de symboliek van het Licht is afgebeeld en waarop de oude kerk van Blankenburg op het eiland Rozenburg is te zien. Op de halfronde boog achter het liturgisch centrum is vermeld:

'Ziet hier de goedheid Gods, daar ’t water placht te stroomen, kan men nu om niet, der zielen spijs bekomen', Deze tekst is afkomstig uit de oude Blankenburgse kerk en houdt verband met de oorsprong van het eiland Rozenburg, dat uit een zandplaat in de rivier is ontstaan.

Sinds 2005 is dit gebouw, na het afstoten van de Gereformeerde Ontmoetingskerk, de kerk van de Protestantse Gemeente Rozenburg.

Orgel

Pels & Van Leeuwen-orgel; jk 01-11-2010

Algemeen

Het orgel is in 1971 als opus 773 gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar). Adviseurs zijn Feike Asma en Willem Retze Talsma.

De op de ontwerptekening aangegeven orgelluiken van het rugwerk zijn wel gemaakt, maar om reden van belemmering van geluidsuitstraling niet aangebracht. De luiken zijn bij het orgel opgeslagen.

In 2009 is door orgelbouwer Pels en Van Leeuwen te 's Hertogenbosch groot onderhoud gepleegd aan het orgel. Hierbij werd de dispositie niet gewijzigd.

Dispositie

  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Gedekte fluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 5 sterk - Cornet 4' 4 sterk discant - Trompet 8' - Tremulant.
  • Rugwerk (manuaal 1): Holpijp 8' - Quintadeen 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Sesquialter 2⅔' 1-2 sterk - Scherp 4 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' - Gedekt 8' - Octaaf 4' - Bazuin 16'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel

Tekeningen

Bronnen

SAVPR = Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg