Handelingen

Sappemeer, Noorderstraat 167 - Koepelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Koepelkerk
Genootschap: PKN Nederlands Hervormd
Provincie: Groningen
Gemeente: Midden-Groningen
Plaats: Sappemeer
Adres: Noorderstraat 167
Postcode: 9611AA
Jaar ingebruikname: 1655
Architect: Roelofsz, C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 22269
Innventarisnrs:: 00327 en 19896

Geschiedenis

Monumentale koepelkerk.

Kerk is gebouwd in 1655, sinds 1791 een kruisvormig dak, in 1990 vervangen door een koepeldak.

De kerk werd in 2006 overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk op omheind kerkhof. In 1653-'55 op centraliserend plan gebouwde kerk, in 1791 verhoogd tot kruiskerk. Zandstenen ingangsomlijsting uit 1655. Klokkenkoepeltje op het dak. In de kerk preekstoel met klankbord. Vier 17de eeuwse overhuifde banken waarvan een met het wapen Star-Lichtenvoort (van Welgelegen) en een met het Stadswapen en gesneden draperieën. Buiten het kerkhof kleine klokkentoren beneden deel 1763 waarin dienstgebouw. Tweeklaviers orgel, in 1875 door Gebr. Van Oeckelen gemaakt.

In de media

Uit Nieuwsblad van het Noorden, 19 Augustus 1941.

De Ned. Herv. kerk heeft een groote verfraaiing ondergaan doordat in zeven van de acht groote kerkramen gebrandschilderde ramen, voorstellende diverse bijbelsche tafreelen, zijn geplaatst. Voor een volle kerk werden deze kerkramen in den ochtenddienst door ds. C.A. Schenk ingewijd. Twee van de 7 ramen waren geschonken door particulieren en wel één door den Weled. heer Van der Hoop van Slochteren te Slochteren en één door den Weled. heer W.C. Wildervanck, alhier, terwijl de vijf anderen door de kerkvoogdij waren bekostigd. Door den heer H. Beekhuis, voorzitter-kerkvoogd, werd den mllden gevers hartelijk dank gebracht, evenals aan de vervaardlgster van de ramen, de N.V. "N.E.G." te Groningen, en aan den ontwerper van de tafereelen, den heer Wijkman aldaar. Het woord werd verder nog gevoerd door den heer Van der Hoop van Slochteren die zich verheugde aan de verfraaiing van dit oude kerkgebouw te hebben mogen medewerken. De heer Wildervanck had bericht van verhindering gezonden. Deze plechtige inwijding werd luister bijgezet door orgel- en vioolspel van de heeren Van Bijnen en Visser, alhier.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur