Handelingen

Sappemeer, Noorderstraat 53 - Doopsgezinde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Doopsgezinde Kerk
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Groningen
Gemeente: Midden-Groningen
Plaats: Sappemeer
Adres: Noorderstraat 53
Postcode: 9611AB
ID nummer: 01167
Jaar ingebruikname: 1846
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 460740

Geschiedenis

Doopsgezinde Kerk in Sappemeer, gelegen aan de noordkant van de (gedempte) vaart. In gebruik genomen in 1846. Zaalkerk met geveltorentje in sobere, neoclassicistische vormen. Deze kerk is uniek omdat het, i.t.t. de meeste Doopsgezinde Vermaningen in Nederland, een torentje heeft. In Dokkum staat in de voorgevel de grootste Doopsgezinde toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Doopsgezinde kerk, vanwege het van oorsprong tweeklaviers orgel, in 1855 gebouwd door G.W. Lohman uit Groningen. In 1866 gewijzigd door P. van Oeckelen uit Harenermolen en uitgebreid met een vrij pedaal. In 1983 en latere jaren in fasen gerestaureerd.

Orgel

Het orgel van de in 1847 gebouwde Doopsgezinde Kerk in Sappemeer is gebouwd in de jaren 1854/1855 door G.W. Lohman. Het had oorspronkelijk een aangehangen pedaal. W..G. Hauff keurde het orgel op 15 december 1855. In 1859 plaatste men enkele gereserveerde stemmen, mogelijk is dat gedaan door N.A.G. Lohman. Het orgel werd al in 1866 uitgebreid met een vrij pedaal door de firma Van Oeckelen. Hiervoor maakten zij twee pedaaltorens die door tussenvelden met het oude front zijn verbonden. De rechtertoren is slechts voor de symmetrie gemaakt, het pedaal staat geheel achter de linker. Achter de rechttoren bevindt zich de klaviatuur. Van Oeckelen wijzigde ook de dispositie van het bestaande gedeelte: er werd een Openfluit 4' op het Bovenwerk geplaatst, evenals een doorslaande Clarinet 8'. De oude Woudfluit 2' van het Bovenwerk verschoof men tot een Quint voor het Hoofdwerk, en er is ook een nieuwe Octaaf 2' op het Hoofdwerk geplaatst. De Gemshoorn 2', die in 1859 op het Hoofdwerk was geplaatst, verhuisde naar het Bovenwerk naar de vrijgekomen plaats van de Woudfluit. De firma De Koff verbouwde het orgel in 1935, hierbij geadviseerd door K.M. Luyten uit Enschede. Zij plaatsten het Bovenwerk in een zwelkast en wijzigden de dispositie hiervan door de Openfluit te vervangen door een Vioolprestant 8'. Ook is de Trompet van het Hoofdwerk vervangen door een nieuw exemplaar. Mense Ruiter restaureerde het orgel in de jaren 1988-1990 onder advies van Jan Jongepier, waarbij zoveel mogelijk de situatie van 1866 is hersteld. De Vioolprestant van De Koff is vervangen door een Nachthoorn 4', gemaakt door Van Oeckelen voor het orgel van de Martinikerk in Groningen. Bij de restauratie is een nieuwe Trompet geplaatst, en ook is het pedaalklavier uit 1935 vervangen door een nieuw. Op 3 februari 1990 werd het orgel weer in gebruik genomen.

Externe links

Afbeeldingen